Työn muokkauksesta viestiminen organisaatiossa

Työn muokkaus voi tavalla tai toisella koskettaa työntekijän tiimiä, työyhteisöä tai jopa koko organisaatiota. Työn muokkaus myös koetaan koko organisaatiotasolla onnistuneena, kun siitä on viestitty organisaatiossa suunnitelmallisesti. Viestinnän suunnittelu ja huomioiminen osana muokkausprosessia säästää työyhteisössä herääviltä huhuilta sekä ennaltaehkäisee ennakkoluulojen syntymistä. Tärkeä periaate on, ettei viestinnässä levitetä yksilöä koskevia terveystietoja. Sen sijaan tulee keskittyä niihin organisaation toimintatapoihin, joilla työkykyä tuetaan.

Viestintää suunniteltaessa tulee huomioida seuraavat periaatteet:              

  1. Viestinnästä keskustelu työntekijän kanssa: Mitä työntekijä haluaa tilanteesta viestittää työyhteisölle?
  2. Viestinnän kohde: Keitä työn muokkaus koskee tai keihin se välillisesti vaikuttaa?
  3. Viestinnän sisältö: Mitä asioita, missä vaiheessa ja millä tavalla prosessista tulisi kertoa heille, joita prosessi koskettaa?
  4. Kaksisuuntainen viestintä: Miten mahdollistaa myös heidän, joita prosessi koskettaa, näkökulman välittyminen prosessin seurantaan ja vaikutusten arviointiin?
  5. Miten tallentaa työn muokkauksesta organisaatiossa kertyvät kokemukset tulevaa toimintaa ajatellen?