Mielenterveys ja työkyky

Työkyvyssä on kyse työntekijän osaamisen, riittävän terveyden ja toimintakyvyn sekä työn sisältöjen ja niiden organisoinnin välisestä suhteesta. Työkyky ei siis ole työstä ja työoloista irrallinen, vaan keskeisesti niiden kanssa vuorovaikutuksessa.

Kuva. Työkyky on usean tekijän summa, jossa yhdistyvät yksilön ominaisuuksien lisäksi työpaikan ja työn ominaisuudet, johtaminen sekä työyhteisön toimivuus.

Mielenterveyden häiriön vaikutus työ- ja toimintakykyyn ei ole suorassa suhteessa oireiden määrään tai sairauden vaikeusasteeseen. Työkyvyn näkökulmasta eri häiriöllä voi olla myös hyvin samankaltaisia vaikutuksia, kuten vaikeus keskittyä tai tahattomien virheiden ilmeneminen. Muutokset työkyvyssä eivät yleensä ole pysyviä, mutta esimerkiksi heti sairauspoissaolon jälkeen työntekijä voi kokea liiallista kuormitusta myös aikaisemmin helpoksi kokemissaan tehtävissä.

Työtehtävä, jossa työntekijä kokee selviytyvänsä ja viihtyy, on toipumisen kannalta merkittävä voimavara. Joskus työkyvyn heikkeneminen näkyy työpaikalla jo ennen sairauden toteamista. On myös tilanteita, joissa työntekijä sairastaa mielenterveyden häiriötä, mutta vaikutukset työkykyyn ovat hyvin vähäisiä eivätkä välttämättä ilmene työpaikalla.

Mielenterveyden häiriöden vaikutuksia työkykyyn