Arviointi ja jatkokehittäminen

Työpaikkaselvityksen kolmannen tapaamisen tarkoitus on arvioida, miten työpaikan kehittämiskokeilut ovat edistyneet, ja mikä on ollut niiden vaikutus hyvinvointiin. Työpaikan kanssa hahmotellaan, miten työpaikka jatkaa tästä eteenpäin kehittämistä omana toimintanaan. Työterveyshuolto ja työpaikka yhdessä arvioivat työtoimintalähtöisen prosessin toimivuutta ja sen vaikutusta työterveysyhteistyöhön. Työterveyshuolto laatii suunnatun selvityksen työpaikkaselvitysraportin.

Oppimistavoite

Opit arvioimaan kehittämistoimien vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja työn sujuvuuteen. Arvioit uuden työpaikkaselvitystavan vaikutuksia myös työterveysyhteistyön kannalta. Osaat laatia hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen raportin työtoimintalähtöisestä työpaikkaselvityksestä.

Videoluennot

9. Muutoksen jatkuvuus

Missä muutossyklin vaiheessa työpaikka on menossa?

10. Kehittämiskokeilujen arviointi ja jatkon suunnittelu

Miten kehittämiset vaikuttivat hyvinvointiin? Entä miten menetelmä sopii työterveysyhteistyömme välineeksi? Mitä tehdään jatkossa, jotta hyvä työhyvinvointia tukeva kehittäminen jää pysyväksi käytännöksi? 

11. Raportointi työtoimintalähtöisessä työpaikkaselvityksessä

Miten laadin hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen työpaikkaselvitysraportin?

Pohdi omassa työssäsi

Nyt olet tutustunut työtoimintalähtöisen työpaikkaselvityksen perusteisiin. Voisitteko ottaa työtoimintalähtöisen työpaikkaselvityksen tai sen osia oman työterveyshuoltosi käyttöön? Mitä sen käyttöönotto vaatisi?

Kokeile asiakastyössäsi

Tarkastele perinteisten altisteiden lisäksi myös työn muutoksen hyvinvointivaikutuksia: kysy työn häiriöistä, työn sujumisen ongelmista ja työn mielekkyydestä perustyöpaikkaselvityksessä.