Työn muutos ja muutosta tukeva kehittäminen

Työpaikkaselvityksen toisessa tapaamisessa jäsennetään työn muutosta. Työn häiriöt johdattavat keskeneräisen muutosprosessin äärelle työtoiminnan eri osa-alueilla. Niihin suunnatut kehittämiskokeilut parantavat työhyvinvointia ja vievät muutosta eteenpäin.

Oppimistavoite

Opit jäsentämään työssä käynnissä olevaa muutosta sekä tunnistamaan muutokseen liittyviä ilmiöitä työssä, ja niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Pystyt ohjaamaan työpaikkaa kohti kehittämiskokeiluja, jotka edistävät samanaikaisesti sekä muutosta että hyvinvointia.

Videoluennot

6. Työn muutos ja muutoksen vaikutus hyvinvointiin

Mitä ilmiöitä liittyy työn muutokseen? Miten ne näkyvät työntekijän arjessa? 

7. Muutoksen jäsentäminen

Työtoiminta ennen, nyt ja tulevaisuudessa- mitä kohti ollaan menossa? 

8. Kehittämiskokeilujen suunnittelu

Mitä tehdään toisin, jotta työ sujuu paremmin ja kuormittaa vähemmän? Minkälainen on hyvä kokeilusuunnitelma? 

Materiaalit

Pohdi asiakastyössä

Otammeko muutoksen tarkastelun osaksi työterveyshuollon agendaa? Millä tavoin työterveyshuollon osallistuminen kehittämiskokeilujen suunnitteluun eroaa perinteisestä työterveyshuollon toimintamallista, jossa annetaan suositukset työpaikkaselvityksen lopussa? 

Kokeile omassa työssäsi

Testaa muutosavaimella, miten oma työsi on muuttunut.  Mikä on tärkein tavoitteesi nykyisessä työssäsi? Ovatko työn tavoitteet, asiakaskunta, tekemisen tavat muuttuneet vuosien varrella?  Löydätkö omasta työstäsi kehittämiskohteita - mitä voisit alkaa tehdä toisin? Vaatiiko työn kehittäminen esihenkilön tai jopa koko työpaikan osallistumista?