Työtoiminnan jäsennys ja häiriöt työssä

Työstä, sen häiriöistä ja sujuvuuden esteistä, samoin kuin onnistumisista ja työn mielekkyyden lähteistä on tärkeä saada autenttinen kuvaus. Tätä aineistoa kerätään työpäiväkirjojen avulla. Toinen lähtökohta kehittämiselle on kyseisen työpaikan työtoiminnan ymmärtäminen. Työterveyshuolto jäsentää työtoimintaa yhdessä työpaikan kanssa kolmiomallia käyttäen.

Oppimistavoite

Osaat ohjata aineiston keräämisen työpäiväkirjan avulla. Osaat myös hyödyntää kolmiomallia työn jäsentämiseksi. Lisäksi opit tunnistamaan työn häiriökuormitusta ja työn mielekkyyden lähteitä.

4. Aineiston kerääminen

Miten työstä kerätään aineistoa?

5. Työtoiminnan jäsentäminen 

Miten työtoimintaa jäsennetään? 

Materiaali

Pohdi asiakastyössä

Vaikuttaako työpäiväkirja käyttökelpoiselta työkalulta?  Miten muuttaisit sen sisältöjä tai sanoituksia asiakastyöpaikkasi tilanteeseen sopivammaksi? Voisitko ajatella sen käyttämistä myös muissa yhteyksissä, esimerkiksi terveystarkastuksissa? 

Kokeile omassa työssä

Täytä työpäiväkirjaa omassa työssäsi parin päivän ajan. Auttaako tarkastelu hahmottamaan paremmin, mikä työssäsi aiheuttaa häiriöitä ja kuormitusta? Mitä toisin tekemällä voisit tehdä työstäsi sujuvampaa ja mielekkäämpää? Missä koet onnistumista, mikä sujuu ja mikä on erityisen mielekästä?