Tervetuloa oppimaan työtoimintalähtöisen työpaikkaselvityksen perusteet

Tässä osiossa kerrotaan mitä tarkoitetaan työtoimintalähtöisellä työpaikkaselvityksellä, ja tutustutaan myös työtoimintalähtöisyyden peruskäsitteisiin.

 Oppimistavoite

Tunnistat työpaikat, joille tämä lähestymistapa olisi sopiva. Osaat esitellä työpaikkaselvityksen kulun ja sisällön pääpiirteissään työpaikalle.

1. Yksilökeskeisyydestä kohti työn yhteistä kehittämistä

Miten koko työpaikkaan kohdistuva ajattelutapa eroaa yksilökeskeisestä ajattelusta silloin kun psykososiaalinen kuormituksen lähde on työtoiminnassa? 

2. Peruskäsitteet ja lähtökohdat

Mistä työtoimintalähtöisessa ajattelussa on kyse?

3. Työtoimintalähtöinen työpaikkaselvitys – mitä, miksi, milloin?  

Minkälaisille työpaikoille työtoimintalähtöinen työpaikkaselvitys sopii? Miten työtoimintalähtöinen työpaikkaselvitys etenee?

Materiaalit

Työterveyslääkäri-lehden artikkeli: Rohkeus tarttua haasteisiin mahdollistaa oppimisen- tapauskuvas työpaikkaselvityksestä (edellyttää kirjautumisen)

Tästä Työterveyslääkärilehden artikkelista voit lukea tapauskuvauksen todellisesta työpaikkaselvityksestä

Pohdi asiakastyössä

Löytyykö sinulta asiakastyöpaikkoja, joille sopisi työtoimintalähtöinen työpaikkaselvitys?

Kokeile omassa työssäsi

Olisiko omassa työssäsi kehitettävää? Tutustu työtoimintalähtöisyyteen testaamalla jatkossa esiteltyjä ajatuksia ja työkaluja ensin omassa työssäsi!