Työtoimintalähtöisyyden käyttömahdollisuudet

Tähän mennessä olet oppinut työtoimintalähtöisen ajattelun perusteet. Tässä osiossa työtoimintalähtöinen näkökulma laajenee koskemaan työterveysyhteistyön eri osa-alueita ja antaa eväitä tukea työpaikan työkykyjohtamista muuttuvassa työssä.

Oppimistavoite

Osaat soveltaa työtoimintalähtöistä ajattelumallia terveystarkastuksissa, vastaanotoilla ja toiminnan suunnittelussa.

12. Työtoimintalähtöisen ajattelun hyödyntäminen työterveysyhteistyössä

Missä kaikessa voit hyödyntää nyt oppimaasi ajattelumallia?

 

Pohdi omassa työssäsi

Missä eri työterveyshuollon prosesseissa työtoimintalähtöinen ajattelu olisi käyttökelpoista?

Kokeile asiakastyössäsi

Käytä työtoimintalähtöistä ajattelua rohkeasti, kysy työn muutoksista, työn mielekkyydestä ja työn kohteesta! Kiinnitä huomio muuttuvaan työhön ja sen hyvinvointivaikutuksiin kaikissa kohtaamisissa.

Materiaalia

Seuraavista lähteistä löydät materiaalia työtoimintalähtöiseen työterveyshuoltoon ja muihin kehittävän työntutkimuksen perustalle tehtyihin  toimintamalleihin:

Työtoimintalähtöisen työpaikkaselvitysten vaikutuksista työpaikalla voit lukea lisää julkaisusta Seppänen S, Ylisassi H, Oksa P, Mäkitalo J, Oksanen T, Ala-Mursula  L: ”Työtoimintalähtöinen työpaikkaselvitys:  kirjallisuudessa kuvatut vaikutukset työpaikalla” . 2018. Työterveyslaitos. https://urn.fi/URN:ISBN:9789522618337

Työtoimintalähtöisten menetelmien oppaasta löydät koostetusti erilaiset työtoiminnan kehittämisen työkalut työterveyshuolloille.  Mäkitalo, Jorma. Työtoimintalähtöisten menetelmien menetelmäopas työterveyshuoltoon. 2014. Työterveyslaitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-414-8

Muutosvuoropuhelu-mentelmä soveltuu organisaation omaan käyttöön  Muutosvuoropuhelu-menetelmä | Työterveyslaitos (ttl.fi)  

Kahden organisaation välisen yhteistyön kehittämiseen sopii työtoimintalähtöistä teoriaa ja kolmen tapaamisen mallia soveltava yhteistyön ja hyvinvoinnin vuoropuhelu Yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelu | Työterveyslaitos (ttl.fi)