Sujuvuutta työhön työtoimintalähtöisellä työpaikkaselvityksellä

Nykypäivän muutoksessa oleva työ voi aiheuttaa kuormitusta ja työn mielekkyyden hiipumista. Pelkästään yksilöön kohdistuvat toimet eivät ole näissä tilanteissa riittäviä. Työtoimintalähtöinen suunnattu työpaikkaselvitys pureutuu työn sujuvuuden häiriöihin ja auttaa löytämään käytännön kehittämistoimia työn sujuvuuden ja mielekkyyden vahvistamiseksi koko työpaikalla.
Työpaikkaselvityksellä sujuvuutta työhön -valmennus

Mitä

Oppimateriaali tarjoaa ohjeet ja materiaalit psykososiaaliseen kuormitukseen suunnatun työtoimintalähtöisen työpaikkaselvityksen tekemiseen työpaikalla. 

Kenelle

Oppimateriaali on suunnattu työterveyshuollon ammattihenkilöille ja asiantuntijoille, mutta sitä voivat vapaasti hyödyntää muutkin asiasta kiinnostuneet, esimerkiksi yritysten esihenkilöt ja HR.

Miten

Voit hyödyntää tätä oppimateriaalia itsenäisessä opiskelussa tai osana työtoimintalähtöisen työpaikkaselvityksen valmennusta.

Sisältö

Oppimateriaali on jaettu osioihin, jotka noudattavat kolmen tapaamisen mallin mukaista työpaikkaselvityksen rakennetta.

Kukin osio sisältää verkkoluentoja sekä työpaikkaselvityksessä käytettäviä jäsennyksen ja suunnittelun apuvälineitä.

Osioiden lopussa on pohdintakysymys ja kokeiluehdotuksia. Niiden avulla voit pohtia soveltuvuutta asiakastyöpaikoillesi tai konkreettisesti kokeilla työkalujen käyttöä omassa työssäsi.

Kesto

Yksittäisten verkkoluentojen kesto on alle kymmenen minuuttia. Luentojen ja pohdintatehtävien tekemiseen kannattaa varata noin tunti osiota kohden.

Oppimateriaaliin liittyvä valmennus

Tämän oppimateriaalin hyödyntämisen tueksi tarjoamme valmennusta työtoimintalähtöisen työpaikkaselvityksen tekemiseen. Valmennus sisältää viisi verkkotyöpajaa, joissa saat ohjauksen kolmen tapaamisen työpaikkaselvitysprosessin toteuttamiseen valitsemallasi asiakastyöpaikalla.  Lisätietoja valmennuksesta koulutuksen esittelysivulla.

Työtoimintalähtöisen työpaikkaselvityksen esittelyvideo

Oppimateriaalin tekijät

-

Eija-Maria Gerlander

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
eija-maria.gerlander [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3428
Henkilökuva Soile Seppänen

Soile Seppänen

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
soile.seppanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6107
Hanna Uusitalo

Hanna Uusitalo

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
hanna.uusitalo [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8666

Avainsanat

Työterveys