Työikäisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus

Työikäisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottaa lukuisa määrä palveluntuottajia. Työikäisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudessa sovitetaan yhteen muun muassa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja sosiaalihuollon palveluja. Tavoitteena on työikäisen tarkoituksenmukainen palvelu oikeassa paikassa, oikeassa laajuudessa ja oikeaan aikaan. Työikäisten sote-palveluiden koordinointi hyvinvointialueilla on tärkeää, jotta työikäisen henkilön palvelut tuotetaan sujuvasti ja tieto kulkee tehokkaasti eri sote-toimijoiden välillä.

Yhteistyötä työikäisen työkyvyn edistämiseksi

Työikäisten palvelukokonaisuuden rakentaminen edellyttää hyvinvointialueen keskeisten toimijoiden tunnistamista, yhteistyön rakenteita ja sen vastuutettua koordinointia sekä yhteisten toimintatapojen kehittämistä työikäisen työkyvyn tukemiseksi. Koska työterveyshuollon palveluntuottajia on hyvinvointialueilla lukuisia, on hyvinvointialueille perustettu työterveyshuollon moniammatillinen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmä koordinoi työterveyshuollon osaamisen tuontia hyvinvointialueella tehtävään yhteistyöhön ja käytännön kehittämistyöhön.

Kuva työikäisten sote-palveluita tuottavaista tahoista, joita ovat mm. työterveyshuolto, erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, KELA, kuntoutustoimijat sekä työllisyyspalvelut.

Työterveyshuolto työelämän ja terveydenhuollon yhdistäjänä

Työterveyshuolto osallistuu tällä hetkellä noin kahden miljoonan suomalaisen terveydenhuollon järjestämiseen. Se on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys työpaikkoihin.  Kun muussa terveydenhuollossa havaitaan potilaalla työkykyongelmia, tulisi potilas ohjata työterveyshuoltoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työkyvyn arviointi ja työkyvyn tukitoimet ovat työterveyshuollon erikoisosaamista ja ne kannattaa hoitaa työterveyshuollossa. Samalla vapautuu julkisen terveydenhuollon resursseja.