TYÖOTE-tietopaketti terveydenhuollon ammattilaisille

TYÖOTE-toimintamalli tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä, parantaa potilaan työkyvyn tukea ja siirtää työkyvyn arviointivastuuta erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta työterveyshuoltoon. Tämä oppimateriaali johdattaa sinut TYÖOTE-mallin taustaan ja käytäntöihin sekä terveydenhuollon toimijoiden yhteistyöhön työikäisen työkyvyn edistämiseksi.
Kuvituskuva

Työikäisen terveydenhuoltoa järjestää Suomessa moni toimija, eikä yhteistyö aina välttämättä toimi optimaalisesti työikäisen työkyvyn parhaaksi. Parantamalla erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä on mahdollista tehostaa työntekijän hoito-, kuntoutus- ja työhön paluun prosessia. 

TYÖOTE-toimintamallissa työterveyshuolto ottaa koordinointivastuun erikoissairaanhoidossa tai sote-keskuksessa hoidetusta potilaasta ja huolehtii jatkotoimista, jotta työntekijä voi palata töihin oikea-aikaisesti ja työkykyisenä. Näin työterveyshuollon osaaminen työkykyasioissa saadaan nykyistä nopeammin ja systemaattisemmin julkisen terveydenhuollon hyödynnettäväksi. 

TYÖOTE-toimintamalli koskee työterveyshuollon asiakkaita. Palvelu- ja kuntoutusjärjestelmän kehittäminen vapauttaa julkisen terveydenhuollon resursseja niille, joilta työterveyshuolto puuttuu.  

Oppimateriaalin tavoite

Tämän oppimateriaalin avulla tutustut TYÖOTE-toimintamallin taustaan ja käytännön toteutukseen. Samalla opit kuinka sairaala, sote-keskus ja työterveyshuolto voivat tehdä tuloksellista yhteistyötä. Oppimateriaalissa kuvataan eri toimijoiden tehtäviä, ja annetaan myös vinkkejä erilaisista työkyvyn tukitoimista.

TYÖOTE-oppimateriaalin sisältö

  1. Työikäisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus
  2. TYÖOTE-toimintamalli käytännössä
  3. Lähete työkykyasioiden koordinointiin työterveyshuollossa
  4. Työkyvyn arviointi ja tuki työterveyshuollossa
  5. TYÖOTE-toimintamallin seuranta ja arviointi

Kenelle oppimateriaali on suunnattu?

TYÖOTE-oppimateriaalia voivat hyödyntää terveydenhuollon ammattilaiset niin sairaaloissa, sote-keskuksissa kuin työterveyshuolloissakin.

Oppimateriaalin koostaneet asiantuntijamme

Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7257
Henkilökuva Pauliina Kangas

Pauliina Kangas

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
pauliina.kangas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2514

Marika Lassfolk

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
marika.lassfolk [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3187
Henkilökuvassa Tuulia Varanka-Ruuska

Tuulia Varanka-Ruuska

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
tuulia.varanka-ruuska [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6090

Avainsanat

Työterveys