Terveydenhuollon digitaaliset etäpalvelut

Digitalisaatiossa on viime vuosikymmeninä tapahtunut laaja-alainen yhteiskunnallinen muutos, jolla tarkoitetaan digitaalisen teknologian sisällyttämistä elämän jokapäiväisiin toimintoihin (Alasoini 2019, 3). Yhteiskunnallinen digitaalisaatiokehitys on lisännyt nopeasti kiinnostusta ja tarvetta tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja etänä.

Valvira on määrittänyt etäpalvelut palveluiksi, “joissa potilaan tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai suositukset perustuvat esimerkiksi videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin” (Potilaille annettavat terveydenhuollon etäpalvelut 2016). Etäpalvelussa hyödynnetään jotakin etäteknologiaa, kuten matkapuhelinta, tietokonetta, erilaisia sensorilaitteita (kuten älykelloja), näiden yhdistelmiä tai näihin teknologioihin rakennettuja sovelluksia tavoitteelliseen asiakkaan ja ammattilaisen yhteistyöhön (ks. Salminen ym. 2016, 11).

Onnistuneen etäpalvelun käyttöönottoon liittyy monenlaisia ratkaistavia kysymyksiä, kuten

  • sopivien etäpalveluiden tunnistaminen
  • terveydenhuollon ammattilaisten etäpalveluosaaminen
  • asiakkaan teknologiset valmiudet ja osaaminen etäpalvelujen käyttäjänä.

Tämä opas antaa ideoita ja työkaluja näiden kysymysten ratkomiseen.  Ajankohtaiset etäpalveluja koskevat laki-, asetus- sekä suositustekstit on aina syytä tarkistaa etäpalvelun suunnitteluvaiheessa. 

Oppaan sisältö koostuu kehittäminen eri vaiheista, joihin lukija voi tutustua vaihe vaiheelta tai oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Oppaan rakenne: 1. Ymmärrä ja ideoi 2. Kokeile ja arvioi 3. Ota käyttöön ja opi arvioiden