Ymmärrä ja ideoi

Kehittäminen koostuu kolmesta vaiheesta: ymmärrä ja ideoi, kokeile ja arvioi sekä ota käyttöön ja opi arvioiden.
Graafinen kuvituskuva: Ymmärrä ja ideoi

Prosessi alkaa ymmärryksen kartoittamisella, jonka tarkoituksena on luoda realistinen ja moninäkökulmainen kuva nykytilanteesta. Näin päästään kiinni siihen, mitä nykytoiminnan ongelmaa tai tarvetta etäpalvelun kehittämisellä pyritään ratkaisemaan.

Ongelmakuvauksen ja ymmärryksen kartuttua siirrytään ideoimaan. Ideoinnissa on tarkoitus luoda mahdollisimman paljon ideoita, jotka ratkaisevat kuvatun ongelman tai osan siitä. Ideoinnin apuna voi käyttää eri metodeja. Kokeilemalla voi löytää kullekin organisaatiolle tai työryhmälle mieluisat menetelmät. Esimerkkejä ideointimenetelmistä voi löytää täältä:

Kattava lista eri ideointitekniikoista ja niiden toteuttamistavoista (englanniksi)

Ymmärrä ja ideoi – vaihe vaiheelta

Klikkaa plus-merkeistä – saat ohjeita eri vaiheisiin!

Tiedon kerääminen

Tiedonkeruuta suunniteltaessa on tärkeää tunnistaa, että eri ryhmillä on erilaista tietoa palvelun eri osista. Johdolla on tietoa toiminnan taloudellisista ja strategisista raameista, työntekijöillä tietoa omasta työstään ja sen järjestämisestä ammatillisesti mielekkäästi ja asiakkailla palvelupoluilla kulkemisesta. Nämä kaikki tiedon tyypit ovat arvokkaita eikä organisaatiolla ole varaa sivuuttaa niitä. Onnistuneessa palvelu-uudistuksessa nämä erilaiset tiedon tyypit tulisi sovittaa yhteen. Siksi olennaista on kerätä tietoa monista eri näkökulmista, monia tietolähteitä hyödyntäen.

Klikkaa plus-merkeistä – saat lisätietoa tiedonkeruumenetelmistä!

Parhaassa tilanteessa eri lähteitä yhdistelemällä saadaan monipuolista ja kattavaa tietoa siitä,

  • mitkä asiat nykytilanteessa toimivat hyvin ja mistä kannattaa pitää kiinni
  • mitkä asiat tällä hetkellä tuntuvat haastavilta etäpalveluiden käytössä
  • mitkä asiat aiheuttavat palveluissa kitkaa ja mitkä nousevat toistuvasti esiin ongelmakohtina.

Miltä organisaatiosi nykytila näyttää?

Alla olevan Canvas-harjoituksen kautta voit pohtia, mitkä voisivat olla kehittämishankkeen keskeisiä osa-alueita. Voit tehdä koko harjoituksen saman tien tai esimerkiksi täyttää osan nyt ja tulostaa lomakkeen palaverissa pohdittavaksi.

Vinkki: Voit muokata Canvas-pohjaa Adoben Acrobat Readerin ”Täytä ja allekirjoita” -ominaisuuden avulla. Luotuja tekstiruutuja voi myös siirrellä tiedostolla sopivaan kohtaan. Muokatun pdf:n voi tämän jälkeen tallentaa vasemman yläreunan ”Tiedosto”-valikosta löytyvää kohtaa ”Tallenna” tai ”Tallenna nimellä” klikkaamalla.