Ota käyttöön ja opi arvioiden

Kun etäpalvelua on testattu ja kehitelty asiakkaiden tarpeisiin, organisaatioon ja sen työkulttuuriin sopivaksi, on aika laajentaa kokeilua koko organisaatiota koskevaksi normaaliksi työnteon tavaksi. Käytön laajentamisessa on tärkeää tiedostaa, että osa työntekijöistä ja organisaatiosta voi olla erittäin uudistusinnokkaita, kun taas osa pitäytyy mieluummin aikaisemmissa toimintatavoissa. Vakiinnuttaessa tuleekin yhdessä työntekijöiden kanssa määrittää riittävä perustaso, johon kaikki voivat sitoutua.
Graafinen kuvituskuva: Ota käyttöön ja opi arvioiden

Vakiinnuttamisprosessissa ahkera uudistuksesta tiedottaminen on tärkeää, samoin vaikutuskanavien avaaminen ja selkeyttäminen sen osalta, miten työtekijät voivat osallistua ja vaikuttaa uudistuksen toteuttamiseen. Vaikka kaikkien työntekijöiden ei tarvitse tietää jokaista yksityiskohtaa, olisi kaikkien hyvä tietää, mistä lisätietoa saa ja miten omia näkemyksiä voi tuoda esiin. Tätä kautta myös palvelua käyttävien ammattilaisten kokemukset ja näkemykset saadaan paremmin huomioiduiksi ja etäpalveluiden uudistaminen voi sujua saumattomammin.

Arviointityökaluja

Vakiintunuttakin etäpalvelua ja sen käyttöä  kannattaa arvioida. Arviointiin voi käyttää esimerkiksi erilaisia työntekijöille ja asiakkaille suunnattavia tyytyväisyyskyselyjä. Alla olevat arviointityökalut on laadittu aiempaa tutkimusnäyttöä ja -kirjallisuutta soveltaen, ja niitä kannattaa räätälöidä oman organisaation tarpeisiin sopiviksi.

Arvioinnin työkaluja Materiaalit
Kysely asiakkaan etävastaanottokokemuksesta
Teknologian käyttöä työssä koskeva kysely
Käyttöliittymän arviointilomake
Työntekijän teknoimua koskeva kysely
Työyhteisön työilmapiiriä koskeva kysely
Työfiilis-kysely
Asiakastyö-kysely
Työolot-kysely
Esihenkilötyötä arvioiva kysely
Kokeilut käytäntöön -työkirja
Oppaita  
Työterveyslaitos: Opas työterveyshuoltojen digitaaliseen tietojen antoon, neuvontaan ja ohjaukseen Ladattavissa täältä
Opas asiakkaiden osallistumisen edistämiseen kuntapalveluiden kehittämisessä Ladattavissa täältä
Työhyvinvoinnin opas Ladattavissa täältä
Muita resursseja  
Yhdessä kehittämisen perusohje esihenkilöille

Lähteitä:

Yhdessä kehittämisen perusohje esihenkilölle löytyy Tampereen yliopiston Työhyvinvoinnin tutkimusryhmän Kehitä työhyvinvointia -sivustolta. Sivustolta löytyy myös muuta hyödyllistä sisältöä työhyvinvointia koskien sekä ohjeita kyselyiden käyttöön.