Uudista etäpalveluilla onnistuneesti

Tämä on etäpalvelujen käyttöönoton ja kehittämisen tueksi suunniteltu opas terveydenhuollossa toimiville ammattilaisille.
-

Törmäätkö työsi sujuvuutta heikentäviin tilanteisiin, joissa digitaaliset palvelut eivät toimi? 

Haluaisitko lisätietoa etäpalveluiden uudistamisesta terveydenhuollon organisaatiossa?

Tämä on etäpalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa käsittelevä opas, joka tarjoaa tukea ja vinkkejä terveydenhuollon organisaatioiden uudistamistyöhön.

Kenelle opas on tarkoitettu?

Opas on tarkoitettu ensisijassa niille terveydenhuollon organisaatioiden työntekijöille, jotka osallistuvat palvelu-uudistusten suunnitteluun, käyttöönottoon ja niitä koskevaan päätöksentekoon tai muuten käyttävät etäpalveluita työssään. Myös muut ammattiryhmät voivat hyötyä oppaan sisällöistä.

Mistä tässä oppaassa on kyse?

Oppaan tavoitteena on tukea terveydenhuollon etäpalvelujen kehittämistä, käyttöönottoa ja jatkuvaa arviointia. Oppaassa käsitellään etäpalveluiden käyttöönottoa sosio-kulttuurisesta näkökulmasta, johon Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa –tutkimushanke on nojannut. Kehittämisen mallina oppaassa sovelletaan palvelumuotoiluajattelua.

Tämä opas tarjoaa välineitä terveydenhuollon uusien ja jo käytössä olevien etäpalveluiden kehittämiseen ja sujuvaan käyttöönottamiseen. Sujuvat etäpalvelut mahdollistavat palvelujen laadun ja asiakaslähtöisyyden kehittämisen, saatavuuden, nopeuden ja vaivattomuuden parantamisen ja kustannustehokkuuden lisäämisen. Ne voivat tukea myös hoidon tuloksellisuuden ja resursoinnin kehittämistä.

Opas on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa ja Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston toteuttamaa hanketta “Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa: Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet”. (Hankkeen johtajat Päivi Husman, Työterveyslaitos ja Johanna Ruusuvuori, Tampereen yliopisto)

Sakari Ilomäki, Tiina Koivisto, Inka Koskela, Elisa Kurtti

Työterveyslaitoksen, Tampereen yliopiston ja Työsuojelurahaston logot.

Avainsanat

Työterveys