Kohti sujuvia etäpalveluja

Kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vie resursseja ja kuormittaa organisaatiota, mutta on myös välttämätöntä toiminnan jatkuvuudelle. Toiminnan jatkuva arvioiminen muuttaa nykytilanteen hahmottamista, ideointia ja muutosten tekemistä: pieniä muutoksia voidaan tehdä jatkuvasti, kun huomiodaan muutosten vaikutukset asiakassuhteille, työn sujuvuudelle ja työhyvinvoinnille. Näin voidaan välttää katkoksia uudistusta edeltävän ja sitä seuraavan ajan välillä. Kun organisaation toimintaympäristö muuttuu, asiakkuudet muuttuvat ja työntekijöiden tarpeet muuttuvat.

Ottamalla käyttöön helppokäyttöisiä arvioinnin työkaluja organisaatio voi oppia kehittämään toimintaansa jatkuvasti, tunnistamaan palveluun vaikuttavia uusia tuulia ja tekemään pientä hienosäätöä suurten kehittämishankkeiden sijaan. Kehittämistä ei kuitenkaan pidä tehdä vain sen itsensä takia tai esim. brändihyötyjen vuoksi, vaan sen pitäisi perustua havaittuihin tarpeisiin ja organisaation keskeisiin strategisiin tavoitteisiin: tee mieluummin kolme strategisesti tärkeää uudistusta hyvin kuin kymmenen huonosti.

Kertaa keskeiset asiat

Klikkaa plus-merkkejä, niin näet  keskeiset tehtävät prosessin eri vaiheissa!

Arvioi organisaationne digitaalisten palveluiden uudistamisen tarpeita

Tämä kysely auttaa hahmottamaan organisaation digitaalisten palveluiden uudistustarpeiden nykytilaa ja tukee uudistustarpeiden arviointia.

Olet nyt päässyt oppaan loppuun. Kiitos mielenkiinnostasi opastamme kohtaan! Olet sitten uudistamassa etäpalveluita tai kartuttamassa ymmärrystä etäpalveluiden uudistamisesta ja käyttöönotosta, on hienoa, että olet päättänyt perehtyä aiheeseen laaja-alaisemmin. Etäpalveluiden uudistaminen voi olla haastava prosessi, jonka aikana on hyödyllistä hahmottaa, millainen ratkaisu omaan organisaatioon sopisi parhaiten ja mitkä asiat edesauttavat uudistuksen onnistumista myös henkilöstön työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin huomioiden.

Mikäli haluat lisätietoa etäpalveluista ja niitä koskevista säädöksistä terveyspalveluiden eri konteksteissa, voivat  sivun loppuun listatut lähteet ja resurssit olla hyödyksi.

Testaa mitä opit!

Totta vai  tarua? Testaa tietosi alla olevien väittämien avulla.

Alla olevasta linkistä  voit ladata vielä oppaan loppukertauksen sekä pohdintatehtäviä oman organisaatiosi etäpalvelu-uudistuksen tueksi.

Lähteet ja lisätietoa