Uneen ja vireyteen vaikuttavat tekijät

Monet tekijät vaikuttavat uneen ja vireyteen. Vireyteen sekä unen pituuteen ja laatuun vaikuttaa unipaine eli biologinen tarve nukahtaa, joka kasvaa sitä suuremmaksi, mitä pidempään valvotaan. Sisäsyntyinen vuorokausirytmi vaikuttaa taas unen ajoittumiseen ja pituuteen sekä väsymyksen kokemiseen. Lisäksi unen pituuteen ja laatuun sekä vireyteen vaikuttavat monet yksilölliset tekijät, kuten henkilökohtainen vuorokautinen unen tarve sekä elämäntavat, nukkumistottumukset ja -olosuhteet sekä sairaudet. Myös työajoilla ja muilla työn järjestelyillä on vaikutusta uneen ja vireyteen.

Katso seuraavaksi video uneen ja vireyteen vaikuttavista tekijöistä:

 

Pohdittavaksi

Mitkä tekijät eniten vaikuttavat sinulla siihen, miten nukut tai millainen vireytesi on valveilla ollessa?