Näytteenotto-ohjeet

Lyijy, veri, B-Pb

Näyte

5 ml kokoverta

Heparinoitu alipaineputki (esim. Venosafe® tai Vacuette® trace element) otetaan täyteen verta ja sekoitetaan huolellisesti hyytymisen estämiseksi.

Näytteenottoaika

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä.
Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu.

Huom.

Samasta näytteestä voidaan analysoida kadmiumpitoisuus.
Lyijyaltistumisen alakohtaiset altistumispaketit ovat BU-LASI ja BU-ONGELMA.

Altistumattomien viiteraja

13 µg/l (0,06 µmol/l) alkaen 17.4.2023, vanha viiteraja 0,09 µmol/l.

Toimenpideraja

150 µg/l (alkaen 15.2.2024)

Toimenpideraja-arvo on Työterveyslaitoksen antama suositus. Työterveyslaitoksen toimenpideraja-arvon lisäksi lyijylle on asettanut STM biologisen ohjeraja-arvon 290 µg/l (1,4 µmol/l) (STM asetus 654/2020). Valtioneuvoston päätöksen 1154/93 mukaan työntekijää ei saa käyttää työhön, jossa altistutaan lyijylle, jos veren lyijypitoisuus ylittää 500 µg/l (2,4 µmol/l). Jos yhdenkin työntekijän veren lyijypitoisuus ylittää 400 µg/l (1,9 µmol/l), ”tulee työnantajan erityisesti tarkkailla työpaikan ilman lyijypitoisuutta, työntekijöiden veren lyijypitoisuutta ja lyijyn mahdollisesti aiheuttamia terveyshaittoja”. Valtioneuvoston asetuksen mukaan lyijyn ja sen johdannaisten voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten niille ei tule altistua työssään raskauden aikana, ts. veren lyijypitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 13 µg/l.

Näyteastiatilaukset

Biomonitoroinnin näyteastiatilaukset, lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenotossa erityisesti huomioitavaa

Tutkimuspyyntölomakkeen (lähetteen) huolellinen täyttäminen on tärkeää sekaannusten välttämiseksi ja viiveiden vähentämiseksi. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. Tehtävät analyysit tulee merkitä selvästi lähetteeseen. Laskutusosoite ja y-tunnustyönantajatyöterveyshuoltolähettävä laboratorionäytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa. Tutkimuspyyntölomakkeen epäselvyydet viivästyttävät analyysivastauksen saantia. Tilaaja sitoutuu analyysipalvelujen tilausehtoihin toimittaessaan näytteen Työterveyslaitokselle.

Laboratoriopalvelumme

Biomonitorointi

Sisäilman laboratorioanalyysit

Työhygieeniset analyysit

Rakennusmateriaalien emissiotestaus

Asbesti- ja haitta-aineanalyysit

Altiste
Lyijy ja sen epäorgaaniset yhdisteet
KL-numero
2271
Hinta
-
Toimitusaika
noin 10 työpäivää