Det lönar sig inte att göra karriärutveckling till individens enskilda ansvar

Gruppcoachingen på arbetsplatsen visade sig vara ett nyttigt sätt att stötta de anställdas kompetensutveckling. Nyttan märktes tydligt bland dem som befann sig halvvägs i arbetskarriären och bland dem som hade mindre kontroll över sina liv.
kuvituskuva: työntekijöitä osallistuu valmennukseen
Otto Pankkonen
Otto Pankkonen

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 24.11.2023

I Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt sökte man svar på hur anställda kan aktiveras att utveckla sin kompetens längs med hela arbetskarriären.

Gruppcoachingen på arbetsplatsen gjorde de anställda mer redo för att utvecklas inom karriären.

 – Att utvecklas i karriären är motsatsen till att stanna av i karriären. Det är viktigt att se till att de anställdas kompetens inte blir föråldrad. Kompetens utgör en viktig del av människans arbetsförmåga. Även samhället sätter press på individen att hålla sig anställningsbar under hela långa arbetskarriären, säger forskare Otto Pankkonen på Arbetshälsoinstitutet.

Coachingens fördel var ökad beredskap: deltagarna upplevde att de mer än tidigare hade förmåga att utveckla kompetensen och de fick verktyg för att möta förändringssituationer och motgångar i karriären.

Störst nytta av coachingen hade de som kommit halvvägs i sin arbetskarriär

Störst nytta av coachingen hade de som kommit halvvägs i sin arbetskarriär, dvs. 35–55 åringar, av vilka de flesta avslutat studierna redan en tid sedan.

Fördelarna märktes även bland de deltagare som upplevde att de hade mindre kontroll över sina liv.

– Vissa människor kan uppleva att de knappast alls kan påverka det som händer omkring dem och kontrollera sin arbetskarriär. Gruppcoachingen gav erfarenhet av kontroll och verktyg att utnyttja egna resurser, berättar Pankkonen.

Kamratinlärning är effektivare än självstudier

Effekterna av gruppcoachingen baserade sig på kamratinlärning och socialt stöd. Kontrollgrupperna fick material för självstudier, men självstudier verkar inte leda till likadana resultat som deltagande i gruppverksamhet.

– Det verkar som att lärande tillsammans och kamratstöd spelar en viktig roll i karriärledning. Ansvaret ska således inte enbart läggas på individen, utan det är skäl att arbetsplatserna aktivt stöttar sina anställda att utveckla sin kompetens, säger Otto Pankkonen.

Forskningsprojekt

Ytterligare information

  • Otto Pankkonen, forskare, Arbetshälsoinstitutet Otto.Pankkonen [at] ttl.fi (Otto[dot]Pankkonen[at]ttl[dot]fi), +358304743180

Dela innehåll på sociala medier!