Hanke

Osaava ja uudistuva työura

Osaava ja uudistuva työura -hankkeessa kehitetään voimavaralähtöisiä menetelmiä työntekijöiden tukemiseen nopeasti kehittyvässä työelämässä. Tavoitteenamme on tarjota työntekijöille tukea osaamisen aktiiviseen uudistamiseen, työurahallintaan sekä omien vahvuuksien ja taitojen hyödyntämiseen työssä. Hankkeessa hyödynnetään Työterveyslaitoksen vankkaa aiempaa kokemusta työntekijöiden osaamisen ja työmotivaation vahvistamisesta työuran eri vaiheissa.

kuvituskuva

Aikataulu

2020-2023

Tavoitteet

  • Selvittää työuralla uudistumisen ja osaamisen kehittämisen syitä ja seurauksia sekä yhteyksiä koettuun terveyteen ja hyvinvointiin.
  • Tutkia työympäristön sosiaalisten verkostojen merkitystä osaamisen ja työuran kehittämisen kannalta.
  • Tutkia kahden kehitetyn menetelmän vaikutuksia työntekijöiden valmiuksiin kehittää osaamistaan ja hallita työuraansa.

Hanke tuottaa uutta tutkimustietoa osaamisen kehittämisestä ja työuralla uudistumisesta. Hankkeessa pyritään parantamaan työurien jatkuvuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota suomalaisessa työelämässä.

Aineistot ja menetelmät

  • Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin haastattelututkimus ja kyselytutkimus, joiden avulla selvitettiin työntekijöiden kokemuksia työuralla uudistumiseen liittyen. Kyselytutkimukseen vastasivat ammattiliittojen jäsenet.
  • Syksyllä 2022 aloitetaan yhteistyöorganisaatioiden kanssa kenttäkokeellinen tutkimus, jossa tarkastellaan kehitettyjen työuramenetelmien vaikutuksia työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja työuran jatkuvuuden tukemiseen.

Kysy hankkeesta

Otto Pankkonen

Otto Pankkonen

tutkija
Sähköpostiosoite
otto.pankkonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3180

Tutkimusryhmä

Yhteistyökumppanit

Ammattiliitto Jyty, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (YKA), Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, Tradenomit

Säteilyturvakeskus, Valio, Kuopion kaupunki, Joensuun kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Lohjan kaupunki, Tulli, Valtiovarainministeriö

Rahoitus

Tutkimuksen rahoittaa Työterveyslaitos.