työkyky, työkuormitus, mittaaminen, palautuminen, työterveys, toimintakyky, työkunto, arviointi, testaus, laboratorio

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete utgår ifrån arbetslivets behov och siktar på praktiska lösningar. Största delen av forskningen består av tillämpad forskning vars resultat kan utnyttjas omedelbart. En del av forskningen siktar på att påverka i ett längre tidsperspektiv, t.ex. när man tar reda på mekanismerna för arbetsrelaterade sjukdomar eller utmaningarna och möjligheterna för framtidens arbetssituationer. Vi utnyttjar vårt mångvetenskapliga kunnande och våra samarbetsnätverk när vi utvecklar våra egna starka områden. Forskare från vårt institut deltar aktivt i internationellt expert- och forskningssamarbete inom Europeiska unionen och i hela världen.