4. Miten käsittelen haastavia tilanteita työpaikalla?

Esihenkilötyön haastavia tilanteita ovat esimerkiksi työyhteisön ristiriidat ja epäasiallinen kohtelu sekä muutokset organisaatiossa. Näihin tilanteisiin liittyy erilaisia näkökulmia, kokemuksia sekä esihenkilöön kohdistuvia odotuksia. Tilanteet voivat herättää myös esihenkilössä voimakkaita tunteita, mutta esihenkilön täytyy toimia maltillisesti ja huolehtia samanaikaisesti arjen työn sujumisesta.

Toimintamalleja haastaviin tilanteisiin työpaikalla

Työterveyslaitoksen maksullisia verkkovalmennuksia

Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi -verkkovalmennus: Työpaikkakiusaaminen vaikuttaa koko työyhteisöön. Epäasiallinen kohtelu, häirintä ja syrjintä työpaikalla aiheuttavat stressiä työntekijälle ja voivat johtaa sairauspoissaoloihin. Huono ilmapiiri vähentää myös tuottavuutta. Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi tarkoittaa sitä, että työyhteisössä ei hyväksytä eikä suvaita minkäänlaista kiusaavaa ja epäasiallista käyttäytymistä.

Lähteet

Vartia, M., Lahtinen, M. Joki, S. & Soini, S. 2005. Työyhteisötörmäyksiä. Ristiriitojen käsittely työpaikalla. Helsinki: Työterveyslaitos.