Miten eteenpäin?

Tähän tietopankkiin on koottu aivotyön ja kognitiivisen ergonomian keskeisiä teemoja. Mitkä aivotyön askeleet otat itse seuraavaksi? Ovatko aivotyöasiat ja kognitiivisen ergonomian parantaminen ajankohtaisia sinun työyhteisössäsi? Työterveyslaitoksella on laaja kokemus aivotyön kehittämisestä monessa eri organisaatioissa, useilla eri toimialoilla.

Aivotyöpalveluiden tavoitteena on tehdä aivotyöstä sujuvaa, tuottavaa ja hyvinvointia tukevaa. Toteutamme aivotyöpalveluita eri laajuisina. Palveluitamme ovat luennot, aivotyövalmennukset työyhteisölle, esimiehille tai johdolle, aivotyöagenttivalmennukset ja räätälöidyt aivotyöhankkeet. 

Aivotyötä kehitetään kokonaisvaltaisesti

  • TUNNISTA: Mikä on aivotyön tilannekuva? Minkälaista aivotyötä? Mikä kuormittaa? Mikä innostaa? Tilannekuva voidaan luoda tiiviillä kyselyllä tai laajemmalla selvityksellä.
  • RATKAISE: Millä konkreettisilla keinoilla voimme parantaa tilannetta? Yhteiskehittämisen keinoin aivotyöpajassa ideoidaan ja laaditaan ratkaisuja sujuvampaan aivotyöhön.
  • OTA KÄYTTÖÖN: Millä keinoilla aivotyöpajassa ideoidut ratkaisut viedään arkeen? Tuemme juurruttamista ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa.