Laboratoriopalveluiden yhteystiedot

Kysy asiantuntijalta - vastaamme mielellämme kysymyksiisi!
Asiantuntijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Biomonitorointi

Biomonitorointipalvelut Suzana Abenet 030 474 2195
Orgaaniset analyysit Tiina Rantio 030 474 2231
Lääketieteellinen tulkinta Tiina Santonen 030 474 2666

 

Asbesti ja rakennusten muut haitta-aineet

Asbestianalyysit

Näytteiden analyysit,  asiakaspalvelu Reima Kämppi 030 474 2235
Näytteiden analyysit,  asiakaspalvelu Elina Leppäniemi 030 474 3244
Analyysimenetelmät Annika Nurkki 030 474 3108

Rakennusten muut haitta-aineanalyysit

Analyysimenetelmät ja muut kysymykset Tiina Rantio 030 474 2231
Analyysimenetelmät ja muut kysymykset Evgeny Parshintsev 030 474 2198
Analyysimenetelmät ja muut kysymykset Tapani Tuomi 030 474 2926

 

Sisäilman analyysit

Mikrobiologiset analyysit

   
Mikrobiologia, analyysit ja tulkinta Maija Kirsi 030 474 7024
Endotoksiini, analyysit ja tulkinta, sisäilman punkit Sirpa Pennanen 030 474 7234
Endotoksiini, analyysit ja tulkinta Viivi Ahonen 030 474 7215

Kemialliset analyysit

VOC-analyysit Hanna Hovi 030 474 2950
VOC-analyysit Susanna Viitasaari 030 474 2464
PAH-analyysit Outi Kammonen 030 474 2951
Aldehydien analyysit Urve Jakobson 030 474 2891
PCB, polyklooratut bifenyylit Tiina Rantio 030 474 2231
PCB, polyklooratut bifenyylit Outi Grönroos 030 474 3052
Muut sisäilma-analyysit Evgeny Parshintsev 030 474 2198

Pölyt ja asbesti

Näytteiden analyysit     Reima Kämppi 030 474 2235
Teolliset mineraalikuidut Elina Leppäniemi 030 474 3244

 

Työhygieeniset analyysit

Kemialliset ja työhygieeniset analyysit

VOC-analyysit Hanna Hovi 030 474 2950
PAH-analyysit Evgeny Parshintsev 030 474 2198
PAH-analyysit Outi Kammonen 030 474 2951
Anhydridit ja ftalaatit
-analyysit
Evgeny Parshintsev 030 474 2198
Aldehydien analyysit Urve Jakobson 030 474 2891
Butadieenianalyysit Tiina Rantio 030 474 2231
Typpioksiduulianalyysit Susanna Viitasaari 030 474 2464
Isosyanaattianalyysit Katriina Ylinen 030 474 2918
Metallimääritykset Tapani Tuomi 030 474 2926
Metallimääritykset Jenna Nordström 030 474 2874
Liuotinaineet ja muut
haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Tiina Rantio 030 474 2231
Liuotinaineet ja muut
haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Mikael Sutinen 030 474 3171
Halogenoidut anestesiakaasut Tiina Rantio 030 474 2231
PCB, polyklooratut bifenyylit Tiina Rantio 030 474 2231
PCB, polyklooratut bifenyylit Outi Grönroos 030 474 3052
Pelkistyneet rikkiyhdisteet Tiina Rantio 030 474 2231

Pölyt ja asbesti

Näytteiden analyysit
(asbesti, pölyn koostumus)
Reima Kämppi 030 474 2235
Näytteiden analyysit (kvartsi) Marja Laitia 030 474 2909
Analyysimenetelmät (pöly ja kvartsi) Tapani Tuomi 030 474 2926
Analyysimenetelmät (kvartsi ja öljysumu) Evgeny Parshintsev 030 474 2198

Mikrobiologia

Mikrobiologia, analyysit
ja tulkinta
Maija Kirsi 030 474 7024
Endotoksiini, analyysit
ja tulkinta, sisäilman punkit
Sirpa Pennanen 030 474 7234
Endotoksiini, analyysit ja tulkinta Viivi Ahonen 030 474 7215