Tietoa monimuotoisuuden tilasta suomalaisissa organisaatioissa

Monimuotoisuusbarometri on henkilöstöalan ammattilaisille suunnattu kysely, joka käsittelee työorganisaatioiden ja työelämän monimuotoisuutta.

Barometri on toteutettu verkkopohjaisena kyselynä yhteistyössä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n ja KT Kuntatyönantajien kanssa. Kyselyn kohderyhmänä ovat suomalaisten yritysten ja työorganisaatioiden henkilöstöpäälliköt ja -johtajat sekä henkilöstön kehittäjät ja asiantuntijat. HENRYn jäsenistöön kuuluu sekä julkisen että yksityisen sektorin yritysten ja organisaatioiden henkilöstöjohtoa ja HR-asiantuntijoita.

Monimuotoisuusbarometri on toteutettu eri rahoituksen turvin neljä kertaa: vuosina 2007, 2011, 2016 ja 2020.

Monimuotoisuusbarometri 2020 : Fokuksessa rekrytointikäytännöt ja monikulttuurisuus (julkari.fi)

Monimuotoisuusbarometri 2016 : Fokuksessa monikulttuurisuus ja osaaminen (julkari.fi)

Monimuotoisuusbarometri 2011 : Henkilöstöalan ammattilaisten näkemyksiä monimuotoisuudesta työorganisaatioissa (julkari.fi)

Monimuotoisuusbarometri 2007 : ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana (julkari.fi)