Monimuotoinen työelämä

Henkilöstön monimuotoisuudella tai diversiteetillä tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta muun muassa iän, sukupuolen, etnisten taustan, seksuaalisen suuntautumisen, perhetilanteen, vammaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen ja koulutustaustan osalta.
Nainen selittämässä strategiaa työtovereilleen samalla kirjoittaessaan lasiselle taululle.

Työyhteisön monimuotoisuudella on osoitettu olevan useita hyötyjä. Monimuotoisuus vaikuttaa myönteisesti

  • organisaation innovatiivisuuteen ja luovuuteen
  • asiakastyytyväisyyteen
  • uusien asiakasryhmien tavoittamiseen
  • taloudelliseen kannattavuuteen
  • työpaikan houkuttelevuuteen
  • henkilöstötyytyväisyyteen
  • organisaation julkisuuskuvaan.

Henkilöstön monimuotoisuus itsessään ei kuitenkaan vielä tuota hyötyjä. Monimuotoisuutta on johdettava niin, että sen hyödyt saadaan valjastettua käyttöön.

Tutustu aineistoon Työelämätieto.fi:ssä

Avainsanat