Tutkimustietoa haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (VOC)

Tälle sivulle on koottu linkkejä sisäympäristöjen haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) koskeviin viimeaikaisiin suomalaisiin tutkimusjulkaisuihin. Tutkimukset osoittavat, että VOC-yhdisteiden ja formaldehydin pitoisuudet ovat toimistotyyppisten työpaikkojen ja asuntojen sisäilmassa varsin pieniä. VOCit ja formaldehydi ovat epätodennäköisiä haitallisten terveysvaikutusten aiheuttajia toimistoissa ja asunnoissa.
Nainen istuu sohvalla ja kirjoittaa tietokoneella

VOC-pitoisuudet jäävät yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta huomattavasti terveysperusteisten eurooppalaisten ja saksalaisten viitearvojen sekä Suomen asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen alapuolelle. Aineistot osoittavat lisäksi, että VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) ja useiden yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet ovat laskeneet kymmenen vuoden aikana.

Toimistotyyppiset työympäristöt

Asunnot

Julkaisut on laadittu  osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

 

 

Avainsanat