Hanke

Altistuminen ja terveysvaikutukset metallien 3D-tulostustöissä – META3D

Selvitämme metallien 3D-tulostuksessa muodostuvien kemiallisten tekijöiden pitoisuuksia ja ominaisuuksia sekä mahdollisia altistumisreittejä ja yhdisteiden kulkeutumista elimistössä. Lisäksi kartoitamme työntekijöiden oireita, varhaisia tulehdusvaikutuksia ja arvioimme altistumiseen liittyvää terveysriskiä.
Kaksi henkilöä tarkastelee tehtaan tiloja.

Aikataulu

6/2023–3/2025

Tavoitteet

  1. Tutkia metallien 3D-tulostuksen aikaista hiukkasaltistumista eri työvaiheissa ja selvittää altistumisen kannalta merkittävimmät työvaiheet. 
  2. Kartoittaa metallihiukkasten ja lähtömateriaalien ominaisuuksia ja määrittää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia vähemmän käytetyissä metallien 3D-tulostusmenetelmissä. 
  3. Selvittää kokonaismetallialtistumista ja 3D-tulostuksen aiheuttamia varhaisia tulehdusvaikutuksia. 
  4. Kartoittaa työntekijöiden kokemia oireita ja selvittää niiden liittymistä 3D-tulostukseen.
  5. Arvioida metallien 3D-tulostuksen aiheuttamaa terveysriskiä ja laatia ohjeistus turvalliseen työskentelyyn.

Aineistot ja menetelmät

Teemme työhygieenisiä mittauksia metallien 3D-tulostuksen aikana ja selvitämme hiukkasten ja metallien ilmapitoisuuksia sekä ihon kautta tapahtuvaa altistumista.

Tutkimme kokonaismetallialtistumista ja 3D-tulostuksen aiheuttamia varhaisia tulehdusvaikutuksia biomonitorointinäytteiden avulla. Lisäksi kartoitamme työntekijöiden kokemia oireita kyselytutkimuksella.  

Tulokset ja vaikuttavuus

Metallien 3D-tulostus on suhteellisen uusi toimiala, joka kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. Keräämme hankkeessa tietoa 3D-tulostamiseen liittyvistä altistumisreiteistä, altistumiseen vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisista terveysriskeistä. Saamme tutkimuksessa myös hyödyllistä tietoa altisteiden ominaisuuksista ja pitoisuuksista työpaikoilla.

Tieto hyödyttää erityisesti metallien 3D-tulostusta tekeviä yrityksiä sekä tulostusta tutkivia ja soveltavia korkeakouluja. Ne voivat hyödyntää tutkimuksesta saatavaa tietoa mm.

  • työturvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisessä
  • torjuntateknisten ratkaisujen riittävyyden arvioinnissa ja
  • turvallisten työtapojen suunnittelussa

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Maija Leppänen

Maija Leppänen

erikoistutkija
Sähköpostiosoite
maija.leppanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3483

Tutkimusryhmä

Tiina Santonen, tutkimusprofessori

Kukka Aimonen, tutkija

Hanke toteutetaan yhdessä Itä-Suomen yliopiston Sisäympäristön ja työhygienian tutkimusryhmän kanssa. Heiltä hankkeeseen osallistuvat asiantuntijat Marko Hyttinen, Antti Väisänen ja Antti Karjalainen. 

Yhteistyötahot

Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Sisäympäristön ja työhygienian tutkimusryhmän kanssa. 

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.