Hanke

Ammattilaisten jaksaminen ja terveys riippumattomien tuotantoyhtiöiden elokuva- ja tv-tuotannoissa – AVAT

Elokuva- ja tv-alan riippumattomien tuotantoyhtiöiden tuotannoissa työllistyvien työssäjaksamisesta on vähäisesti tietoa. Alalla on havaittu, että moni siirtyy elokuvan ja tv:n sisällöntuotannosta pois kohtalaisen nuorena, koska kokee sen raskaaksi tai hankalaksi sovittaa muuhun elämään. Tutkimushanke kartoittaa hyvinvointia ja rakentaa suosituksia alalle työssä jaksamisen edistämiseksi Suomessa.
TV-ryhmä kuvaamassa studiossa.

Aikataulu

11/2023–12/2024

Tavoitteet

Yhä useampi elokuva- ja tv-alan tuotantojen ammattilainen työskentelee riippumattomissa tuotantoyhtiöissä, joissa työsuhteet ovat useimmiten tiiviitä lyhyitä määräaikaisuuksia. Alalle on tyypillistä pitkät työpäivät, työskentely poikkeavina vuorokauden aikoina ja fyysisesti kuormittavat tehtävät. Työnantajaa vaihdetaan usein, sillä yhden tuotannon päättyessä siirrytään nopeasti toiseen. Alalla on huomattu, että ammattitason osaajille on kasvavaa tarvetta, mutta että moni ammattilainen vaihtaa sisällöntuotannosta toisiin tehtäviin kokiessaan alan raskaaksi. 

Selvitämme tutkimushankkeessa, mitkä tekijät vaikuttavat tuotannoissa työskentelevien työhyvinvointiin, ja millä kehitystoimilla näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa alan pitovoimaa edistävästi. 

Tavoitteenamme on

  • kartoittaa laaja-alaisesti riippumattomien tuotantoyhtiöiden ammattilaisten hyvinvointia siihen vaikuttavine tekijöineen.
  • tunnistaa työhyvinvoinnin keskeiset kehittämistarpeet.
  • rakentaa kehittämistarpeiden ratkaisemiseksi suositukset, joita voidaan hyödyntää tuotannoissa. 

Aineistot ja menetelmät

Tutkimushankkeen kohderyhmä on riippumattomien tuotantoyhtiöiden elokuva- ja tv-alan tuotannoissa työskentelevät ammattilaiset, pois lukien esiintyjät, näyttelijät ja televisiokanavien vakituinen henkilökunta. 

Tutkimushankkeessa on neljä osaa:

  1. Kyselyllä kootaan laaja-alaista tietoa työhön liittyvästä hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 
  2. Työpajassa kerätään osallistujien näkemykset keskeisistä alan hyvinvointiin vaikuttavista kehittämistarpeista ja työstetään keinoja niiden ratkaisemiseksi. 
  3. Tutkimusryhmä ja yhteistyötahojen edustajat arvioivat kyselyn ja työpajan pohjalta tunnistetut kehittämistarpeet ja niiden ratkaisukeinojen toimivuuden. 
  4. Tutkimusryhmä tuottaa suositukset hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämiseksi tuotannoissa. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Tuotamme kattavaa ja luotettavaa tietoa tuotannoissa työllistyvien työhyvinvoinnista ja alan kehittämistarpeista. Luomme ajantasaiseen tietoon perustuvia kehittämissuosituksia alalle. Suositusten myötä riippumattomien tuotantoyhtiöiden tuotannoilla on paremmat edellytykset edistää työntekijöidensä hyvinvointia ja vahvistaa alan pitovoimaa. 

Yhteistyötahot

Tutkimushankkeen toteuttaa Työterveyslaitos yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Audiovisual Producers Finland – APFI ry, Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry ja Suomen Journalistiliitto ry.

Tutkimus on osa Avaus av-alan vastuullisuushanketta, joka kehittää muun muassa alan sosiaalista vastuullisuutta.

APFIn, Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SETin, Suomen journalistiliitton ja Työterveyslaitoksen logot.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö (osa EU-rahoitusta), Työterveyslaitos ja yhteistyötahot

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU

Euroopan unionin rahoittama, Next Generation -logo

Ota yhteyttä

Päivi Vanttola

Päivi Vanttola

erikoistutkija
Sähköpostiosoite
paivi.vanttola [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2018