Hanke

Arktinen C-valmius ja suojautuminen – Valmiuden edistäminen vakavien kemikaaliuhkien varalta ja pelastajien suojautuminen pohjoisessa toimintaympäristössä

Pohjois-Suomen kemikaalionnettomuustilanteiden skenaariot ovat muutoksessa. Vihreä siirtymä lisää kemikaali-intensiivistä kaivos-, teräs- ja kemianteollisuutta. Se myös vauhdittaa uutta teollisuutta, kuten biotuoteteollisuutta tai vetytaloutta, jossa käytettäviin prosesseihin ja kemikaaleihin liittyviä onnettomuusriskejä ei vielä kaikilta osin tunneta. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiöt voivat vaikuttaa kemikaalionnettomuustilanteisiin ja pelastushenkilöstön työturvallisuuteen, aivan kuten pohjoisten alueiden lähtökohtaisestikin haastavat sääolot ja pitkät etäisyydet. Hankkeessa tunnistamme muuttuneet kemikaalionnettomuusskenaariot ja etsimme ratkaisuja varautumiseen ja suojautumiseen näissä uusissa olosuhteissa.
-

Aikataulu

1/2024–12/2025

Tavoitteet

 • Tunnistaa uusiin ja kasvaviin toimialoihin Pohjois-Suomessa liittyviä realistisia kemikaalionnettomuusskenaarioita. 
 • Laatia pelastustoimelle näihin skenaarioihin soveltuvia toimintamalleja,  joissa huomioidaan pohjoisten olosuhteiden asettamat vaatimukset pelastustoiminnalle ja suojautumiselle sekä ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt.

Aineistot ja menetelmät

Hankkeen toteutus jaetaan kolmeen työpakettiin:

 1. Toimintaympäristöanalyysi ja skenaarioiden laatiminen
  • Selvitämme, minkälaisen tiedon pohjalta varautumista kemikaalivahinkotilanteisiin tällä hetkellä tehdään, miten toimintaympäristön muutokset huomioidaan varautumisessa sekä tunnistetaan mahdollisia kehitystarpeita. 
  • Kokoamme tietoaineiston uusilla ja kasvavilla toimialoilla käytettävistä kemikaaleista.
  • Laaditaan tietoaineiston pohjalta realistisia kemikaalionnettomuusskenaarioita varautumisen tueksi. 
 2. Suojainten toimivuus ja kuormittavuus kylmissä ja vaihtelevissa sääoloissa
  • Selvitämme valittuihin skenaarioihin suositeltujen kemikaalisuojainkokonaisuuksien käytettävyyttä, toimivuutta ja kuormittavuutta äärisääoloissa mittauksilla lämpöolo- ja suojainlaboratoriossa.
 3. Toimintamallit pelastustoimen päätöksenteon tueksi
  • Laadimme pelastustoimelle toimintamallin sääolosuhteiden huomioimiseen kemikaalisuojautumisessa ja riskinarviointimallin kemikaalivahinkoihin varautumisen tueksi ja resurssien kohdentamiseksi. 

 

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen odotetaan parantavan kemikaaliuhkatilanteisiin varautumista ja työturvallisuutta erityisesti Pohjois-Suomessa, mutta hankkeessa kehitettävät suositukset ja mallit ovat hyödynnettävissä pelastustoimessa myös laajemmin. 

Kysy hankkeesta

Tiina Santonen

Tiina Santonen

tutkimusprofessori, tutkimuksen vastuullinen johtaja

Sähköpostiosoite
tiina.santonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2666
Kirsi Jussila

Kirsi Jussila

erikoistutkija, projektipäällikkö

Sähköpostiosoite
kirsi.jussila [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6089

Yhteistyötahot

 • Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun pelastuslaitokset
 • Pelastusopisto
 • Tulli​

Rahoittaja

Palosuojelurahasto ja Työterveyslaitos