Ensihoitajien FirstFit-menetelmän sisältö kehittyy

FirstFit on ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmä. Parhaillaan sen sisältöä kehitetään ja ensihoitajien toimintakyvystä kerätään viitearvoaineistoa. Menetelmän käyttöönottoon saa tukea mentorilta.
-
Anne Punakallio
Anne Punakallio
johtava tutkija

FirstFit sai alkunsa ensihoitoalan toimijoiden ja tutkijoiden yhteistyönä. Menetelmä auttaa ensihoitajaa huolehtimaan työkyvystään, jotta hän pärjäisi myös fyysisesti kuormittavimmissa tehtävissä. Ne liittyvät potilaiden nostamiseen, kantamiseen ja siirtämiseen.

FirstFit on jo otettu käyttöön kymmenessä ensihoidon organisaatiossa tai niiden työterveyshuollossa. Vastaanotto on ollut myönteistä. Osa ensihoidon oppilaitoksista on löytänyt menetelmästä sisältöä opetukseensa. Käyttöönoton toivotaan edelleen lisääntyvän.

Menetelmän keskiössä on testiohjeistus. Se sisältää tiedon toimenpiteistä ennen fyysisen toimintakyvyn testausta. Ohjeistus kattaa myös ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn testistön suoritusohjeet, testipalautteen ja tarvittavat lomakkeet.

Ensihoitajat saavat omat viitearvot

FirstFit-menetelmän ensisijainen tarkoitus on motivoida ensihoitajaa huolehtimaan fyysisestä toimintakyvystään. Sitä varten kehitämme testipalautetta ja keräämme kattavaa viitearvoaineistoa.

Ikä- ja sukupuolikohtaisia viitearvoja hyödynnetään testipalautteen antamisessa ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon, kehittämiseen ja seurantaan motivoinnissa.

Viitearvojen motivoivuuden kannalta on merkitystä, minkälaisesta ryhmästä ne on laadittu. Mitä lähempänä viitearvot ovat omaa ammattitaustaa, ikää ja sukupuolta, sitä omakohtaisempia ne ovat.

Parhaillaan Työterveyslaitoksen FirstFit2-tutkimuksessa kehitetään testipalautteen ja harjoitteluohjeiden sisältöjä. Tavoitteena on kerätä ja laatia ensihoitajille ensimmäiset omat toimialakohtaiset fyysisen toimintakyvyn viitearvot.

Olemme luoneet prosessin, jonka avulla esimerkiksi ensihoidon organisaatioissa kertyvät FirstFit-testitulokset mahdollistavat eettisesti ja tietosuojatusti ensihoitajien viitearvomateriaalin kerryttämisen. Koska nämä viitearvot laaditaan useammassa ikä- ja kuntoluokassa, aineistoa tarvitaan runsaasti.

Toistaiseksi menetelmän testipalaute annetaan väestötason ja muiden soveltuvien ammattien testikohtaisten viitearvojen avulla. Testausmenetelmän kehittämisen ja elinkaaren aikana viitearvot pitää aika ajoin päivittää.

Mentori tukee menetelmän käyttöönotossa

FirstFit-testiohjeistuksen on voinut tilata Työterveyslaitoksesta alkuvuodesta 2022 lähtien. Tilaajia pyydettiin vastaamaan kyselyyn ohjeistuksen ja menetelmän käytettävyydestä sekä kehitystarpeista.

Vastaajat toivoivat kuulevansa muiden kokemuksista. Se tukisi menetelmän käyttöönottoa. Muitakin kehitysehdotuksia tehtiin. Jotkut kaipasivat neuvoja oikeanlaisen mittausvälineistön hankkimiseksi ja tarkennuksia testiohjeeseen.

FirstFit2-tutkimuksen kehittämisryhmässä ideoitiin organisaatioiden välistä mentoritoimintaa. Nyt menetelmän käyttöönottoa suunnittelevat voivat saada mentorilta vinkkejä ja tukea käytännön asioiden järjestämiseen. Vastaavasti testistöä jo käyttävät voivat saada uusia näkökulmia FirstFitin soveltamiseen.

Mentoritukea antavat Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten FirstFitistä vastaavat henkilöt, jotka ovat kehittämisryhmässä. Ryhmään kuuluu ensihoitajia, työhyvinvointi- ja liikuntakoordinaattoreita sekä tutkijoita.

Testiohjeistusta ja koko menetelmän toimintamallia kehitetään edelleen mahdollisimman käytettäväksi muun muassa kuvamateriaalin ja ensihoitoalalta tulleiden kehitysehdotusten avulla.

 

Lisätietoja:

Mentoritoiminnasta voi kysyä yhteystietoja ottamalla yhteyttä FirstFit2-hankkeen tutkijoihin janne.halonen [at] ttl.fi (janne[dot]halonen[at]ttl[dot]fi) tai anne.punakallio [at] ttl.fi (anne[dot]punakallio[at]ttl[dot]fi). Hanke tukee menetelmän käyttöönottoa myös materiaalin ja viestinnän avulla.

FirstFit – Ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn arviointi ja edistäminen työuran kaikissa vaiheissa (ensimmäisen tutkimuksen esittely, loppuraportti ja testiohjeistuksen tilaaminen)

FirstFit-menetelmän testiohjeistuksen, testipalautteen ja harjoitteluohjeiden kehittäminen (toisen tutkimuksen esittely)

Jaa sisältö somessa!