Hanke

COADAPT: Mukautuviin ympäristöihin ja vuorovaikutteiseen tekoälyyn perustuva lähestymistapa aktiiviseen ikääntymiseen ja työkykyyn

Hanke tarjoaa viitekehyksen, joka vahvistaa ikääntyvän henkilön voimavaroja niin työssä kuin muussakin elämässä. Tämä tukee aktiivista ikääntymistä.

Aikataulu

2019–2022

Tavoitteet

Ikääntyvän ihmisen voi olla vaikea pysyä aktiivisena, jos ikääntyminen heikentää hänen kykyään toimia digitalisoituneiden tietojen, digitaalisten kanavien ja käyttöliittymien kanssa tai hankaloittaa digitaalista vuorovaikutusta.

COADAPT -hankkeen tavoitteena on luoda muutosta edistävä viitekehys, joka sisältää seuraavat mukautumista edistävät keinot:

  1. Henkilökohtaisen mukautumisen tukeminen: Ikääntyvien henkilöiden voimaantumista tuetaan niin, että he sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin. Apuna käytetään personoitua, tekoälyyn perustuvaa, kielellistä ja psykofysiologista dataa käsittelevää muutosagenttia.
  2. Työjärjestelmien mukauttaminen: Tutkitaan työvuorosuunnittelujärjestelmiä, yksilöllistä kognitiivista kuormitusta kokoonpanolinjastolla ja tilannesidonnaisten sovellusten käyttämistä ikääntyvien työntekijöiden kognitiivisen toiminnan tukena.

Aineistot ja menetelmät

Työterveyslaitos tuottaa viitekehyksen, joka yhdistää tiedot siitä, miten ikääntymisen vaikutukset otetaan huomioon:

  • teknologian suunnittelussa
  • työvuorosuunnitteluohjelmistoissa
  • optimaalisten muutosstrategioiden käyttämisessä aktiivisessa ikääntymisessä.

Työterveyslaitos toteuttaa interventiotutkimuksen työvuorosuunnitteluohjelmistojen mukauttamisesta ikääntyvien työntekijöiden tarpeisiin.

Lisäksi tutkimme työaikapiirteitä, jotka tukevat ikääntyvien työntekijöiden työkykyä. Tässä hyödynnämme kunta-alan seurantatutkimuksen pitkittäisaineistoa. Selvitämme, miten työaikapiirteiden muutokset ovat yhteydessä sairauspoissaoloihin ja työkykyyn nuoremmilla ja iäkkäämmillä työntekijöillä.

Näennäiskoeasetelmassa tutkimme myös sähköisten työvuorosuunnitteluohjelmistojen tuottaman aineiston avulla, mitkä työaikapiirteet (esimerkiksi yövuorojen määrä, viikkotyöajan pituus) vaikuttavat ikääntyvien työntekijöiden työhyvinvointiin ja työkykyyn.

Työvuorosuunnitteluohjelmistojen avulla tutkimme, parantavatko vaikutusmahdollisuudet työaikoihin ja palautumiseen ikääntyvien työkykyä ja hyvinvointia.

Tutkimuksen tietosuojailmoitus

Tulokset ja vaikuttavuus

Pyrimme voimaannuttamaan ikääntyviä edistämällä heidän terveyttään erityisesti fyysisen aktiivisuuden, unen ja joustavien työaikaratkaisujen kautta. Edistämme ikääntyvien informaatiotekniikan käyttöä ja sen myötä digitaalista lukutaitoa ja sosiaalista verkostoitumista.

Työvuorosuunnitteluintervention tuloksia käytetään sosiaali- ja terveysalalla työvuorosuunnitteluohjelmistojen ja niiden sisältämien suositusten uusissa versioissa ikääntyvät työntekijät huomioiden. Päivitämme myös interaktiivisen verkkoportaalin, joka tarjoaa palautetta työaikapiirteistä.

Kysy hankkeesta

Mikko Härmä

Mikko Härmä

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
Mikko.Harma [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2729

Konsortion jäsenet

Helsingin Yliopisto, Helsinki, konsortion johtaja prof. Giulio Jacucci, giulio.jacucci(at)helsinki.fi
Aalto Yliopisto, Espoo
Bnp S.r.l., Cittadella, Italia
Electrolux Italia, Italia
Etsimo Healthcare, Turku
IDEGO, Rooma, Italia
Innovation Sprint, Brysseli, Belgia
Padovan Yliopisto, Padova, Italia
Trenton Yliopisto, Trento, Italia
Työterveyslaitos, Helsinki

Rahoitus

EU Horizon 2020, konsortion jäsenet