Yli 50-vuotiaille tulisi tarjota mahdollisuus yötyön ja pitkien työaikojen vähentämiseen 

Ikääntyneiden työntekijöiden unen laatu kärsii yötyössä ja palautuminen vaativista työvuoroista vie aiempaa enemmän aikaa. Uusien tutkimustulosten perusteella Työterveyslaitos suosittelee yli 50-vuotiaille nykyistä parempia mahdollisuuksia yötyön ja pitkien työaikojen vähentämiseen. Yhteisöllinen vuorosuunnittelu, joka lisää vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin, on osoittautunut toimivaksi työkaluksi myös ikääntyvillä työhyvinvoinnin tukemisessa. 
-

Mediatiedote 13.6.2022

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tehdään eniten yötyötä Suomessa, ja yötyön määrä on alalla kasvussa. Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelun kesäkuussa päivitetyn Työajat sosiaali- ja terveysalalla -aineiston Työterveyslaitoksen Työelämätieto-sivustolla perusteella 55–64-vuotiaat vuorotyöntekijät tekevät vähemmän yövuoroja kuin esimerkiksi 25–34-vuotiaat. Ikääntyneillä oli myös pääsääntöisesti vähemmän useita peräkkäisiä yövuoroja. Tieto on huojentava, sillä toukokuussa päättyneen COADAPT-tutkimushankkeen mukaan työntekijöiden ikääntyminen lisäsi jo 40-vuoden iästä lähtien esim. unilääkkeiden käyttöä ja pitkiä sairauspoissaoloja yötyötä sisältävässä vuorotyössä.  

 • Ikääntyessä sopeutuminen yötyöhön heikkenee ja vuosien myötä tulevat lisärempat voivat lisätä palautumistarvetta raskaiden työvuorojen jälkeen. Juuri yötyön määrää vähentämällä ja pitkiä työaikojan välttämällä voimme tutkimusten mukaan parhaiten vähentää vuorotyön terveysriskejä, painottaa tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitoksesta.    

Päivitetty Työaikojen liikennevalomalli sisältää suositukset yli 50-vuotiaille

Työterveyslaitoksen Työaikojen liikennevalomalli antaa tutkimuksiin perustuvia suosituksia ja raja-arvoja työaikojen kuormittavuuden arviointiin. Erityisesti sote-sektori pyrkii pääsääntöisesti noudattamaan mallia.  

Tuoreimpien tutkimustulosten pohjalta Työterveyslaitos on päivittänyt kesäkuussa Työaikojen liikennevalomallin yötyöhön ja työvuorojen pituuteen liittyviä suosituksia. Uutta ovat myös yli 50-vuotialle annetut uudet suositukset:   

 

 • mahdollisuus tehdä vähemmän yötyötä  
 • mahdollisuus tarvittaessa lyhyempään kokonaistyöaikaan ja lyhyempiin työvuoroihin  

 • lyhyiden työvuorovälien välttäminen riittävän palautumisen mahdollistamiseksi  

 

Ikääntyvien työntekijöiden työn kuormittavuuden vähentäminen on yhteiskunnallisesti merkittävää, sillä se todennäköisesti vähentäisi sairauspoissaoloja ja pidentäisi työuria.  

Yhteisöllinen vuorosuunnittelu parantaa työkykyä  

Yhteisöllisessä vuorosuunnittelussa työntekijä voi itse vaikuttaa oman vuorolistan suunnitteluun normaalia paremmin. Kesäkuussa päättyneen EU Horisontti -tutkimusohjelmaan kuuluneen COADAPT-projektin tulosten mukaan yhteisöllinen vuorosuunnittelu vähensi osastotasolla sote-alan työntekijöiden sairauspoissaoloja, työstressiä ja unihäiriöitä sekä paransi heidän koettua työkykyään. Vaikutukset olivat samaa luokkaa sekä nuorilla että vanhemmilla työntekijöillä.  

 

 • Ikääntyneillä tarpeet muokata omia työaikoja terveyden takia kuitenkin korostuvat. Vertasimme yli 55-vuotiaiden keskuudessa yhteisöllistä vuorosuunnittelua käyttäneitä niihin, joilla työvuorolistat tehtiin vain esimiesten kautta. Yhteisöllistä vuorosuunnittelua käyttäneillä oli 42 prosenttia alhaisempi riski alentuneesta työkyvystä, professori Mikko Härmä kertoo.  
    

Päivitetyt työaikojen kuormittavuuden arviointiin liittyvät Työaikojen liikennevalo -suositukset   

Päivitetty Työajat sosiaali- ja terveysalalla -aineisto Työelämätiedossa  

 • Työajat sosiaali- ja terveysalalla -aineisto kuvaa työaikojen pituuden, yötyön, palautumisen, vapaapäivien ja työaikoihin liittyviin vaikutusmahdollisuuksien muutoksia sote-alalla kalenterivuoden, työantajasektorin, työaikamuodon, sukupuolen ja iän mukaan.  

 • Aineisto perustuu tutkimusyhteistyöhön, jonka kautta Työterveyslaitoksella on yli 220 000 hengen päivittäiset työaikatiedot sisältävä tietokanta vuodesta 2008 alkaen.   

 • Aineisto kattaa kaikki julkisen sektorin yliopistolliset sairaanhoitopiirit ja suurimmat kaupungit.  

 • Linkki aineistosivulle: Päivittyvä aineistosivu Työelämätiedossa 

 • Linkki analyysisivulle: Päivittyvä analyysisivu Työelämätiedossa 

COADAPT-hanke  

SOTE  Työajat -hanke  

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Mikko Härmä, mikko.harma [at] ttl.fi (mikko[dot]harma[at]ttl[dot]fi), p. +358 40 544 2750  

Jaa sisältö somessa!