Kunta10-tiedote tutkittavalle

Tiedote Kunta10-tutkimukseen osallistuville.

KUNTA10-TUTKIMUS PÄHKINÄNKUORESSA

Kunta10-tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. 

Kyselyn saavat kaikki tutkimuskuntien palveluksessa olevat työntekijät, jotka ovat joko vakinaisia työntekijöitä tai pitkäaikaisia sijaisia. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Aiempiin kyselyihin on vastannut 65–72 prosenttia sen saaneista. Suuri vastaajien määrä mahdollistaa luotettavan ja tarkan kuvan saamisen työelämän tilasta kunnissa ja henkilöstön hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Mikäli tutkimukseen ei halua osallistua, voi jättää vastaamatta kyselylomakkeeseen tai ilmoittaa tutkijoille kieltäytymisestä. 

Työterveyslaitos kerää kaiken tutkimustiedon. Tutkimustietoa käsitellään tietoturvallisesti ja raportoidaan yleisellä tasolla siten, ettei kenenkään yksittäisen vastaajan mielipiteitä tai tietoja ole mahdollista tunnistaa. Tutkimukseen antamiasi tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina.

Tuloksia hyödynnetään kunnissa monella tavoin

Keskeiset tulokset tiedotetaan kaikille tutkimukseen osallistuneille kunnille ja niiden henkilöstölle loppuvuodesta 2024 alkaen. Kaikki työyhteisöt, joissa vähintään 10 henkeä on vastannut, saavat yhteenvedon omista tuloksistaan. 

Yhteenveto sisältää myös aikaisempien kyselyjen tulokset, joten hyvinvoinnin ja työelämän kehitystä on mahdollista seurata. Jos vastaajia on 5–9, työyksikön tulokset esitetään ns. sijoitusraporttina, josta saa käsityksen työyksikön tilanteesta suhteessa muihin. Tarkkoja lukuja ei raportoida alle 10 vastaajan yksiköistä. 

Kunnissa käytetään tutkimuksen tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamiseen. Tutkimuksella on myös suurta merkitystä koko kunta-alan kehittämisen kannalta. Kyselyn jälkeen on mahdollista entistä paremmin arvioida kunta-alan työn ja yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen.

Tuloksia hyödynnetään tieteelliseen tutkimukseen

Kyselytuloksia käytetään tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksissa on löydetty useita tekijöitä työssä, jotka voivat suojata työntekijöiden terveyttä. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen, hyvät vaikutusmahdollisuudet työhön, työaikoihin ja omaa työtä koskevaan päätöksentekoon sekä työyhteisön sosiaalinen pääoma. 

Tieteellistä tutkimusta varten tutkimusryhmä tulee myöhemmin seuraamaan tässä tutkimuksessa mukana olevien henkilöiden terveydentilaa vuoteen 2030 asti kansallisten terveys-, eläke-, tapaturma- ja ammatti- ja kuolinsyyrekistereiden avulla, joita ylläpitävät Eläketurvakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tapaturmavakuutuskeskus sekä Tilastokeskus. Terveydentilan seurannassa voidaan myös käyttää Kelan rekisteritietoja lääkekäytöstä, lääkehoidon erityiskorvausoikeudesta, sairauspoissaoloista ja kuntoutuksesta. Digi- ja väestötietovirastosta voidaan hakea osoitetiedot, ulkomaille muuttopäivä ja äidinkieli. Tutkittavien työsuhteeseen ja työaikoihin liittyviä tietoja seurataan työnantajien työsuhderekistereistä.

Kyselyn lopussa pyydämme suostumusta rekisteritietojen yhdistämiseen. Suostumuksen voit perua milloin tahansa ilmoittamalla sitä tutkijoille tai tietosuojavastaavalle (tsv [at] ttl.fi). Työterveyslaitoksen verkkosivuilta on saatavilla tutkimuksen tietosuojaseloste.

Tutkimus on monitieteinen ja kansainvälinen. Tutkimukseen osallistuu lääketieteen, psykologian, sosiologian ja epidemiologian asiantuntijoita Työterveyslaitokselta sekä useista kotimaisista ja ulkomaisista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Hankkeen tuottamia tuloksia on viime vuosina raportoitu sekä yleistajuisina julkaisuina että tieteellisinä artikkeleina. Tutkimuksen päärahoittajia ovat olleet Suomen Akatemia, Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos sekä tutkimukseen osallistuvat kunnat. 

Viime vuodet ja tulevat vuodet ovat tuoneet suuria muutoksia sekä koko yhteiskuntaan että kunta-alalle. Muutosaika lisää tutkitun tiedon tarvetta, jotta muutosten vaikutukset henkilöstön hyvinvointiin voidaan tunnistaa. Vastauksesi auttaa kartoittamaan tilannetta tällä hetkellä.

Kysely käynnistyy syyskuussa. Olethan mukana vaikuttamassa työelämän kehittämiseen!

  • Jenni Ervasti, FT, dosentti, tutkimuksen vastuullinen johtaja, Työterveyslaitos, jenni.ervasti [at] ttl.fi (jenni[dot]ervasti[at]ttl[dot]fi) 

Avainsanat