Hanke

Lyhytpsykoterapiat osana tulevaisuuden työterveyshuoltoa

Mielenterveyden häiriöt ja psyykkinen oireilu aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja niihin liittyy huomattava kansanterveydellinen ja -taloudellinen kuorma. Kansainvälisten tutkimusten perusteella useat erilaiset lyhyet psykologiset hoidot ja psykoterapiat auttavat vähentämään oireita. Näiden hoitojen pitkäaikaisista vaikutuksista työkykyyn, mielenterveyden jatkohoidon tarpeisiin ja hoitojen integroitumisesta osaksi työterveyshuollon toimintaa on toistaiseksi vähemmän tietoa. Niitä selvitämme tässä tutkimushankkeessa.
Nuori henkilö keskustelee terapeutin kanssa.

Aikataulu

9/2022–12/2024

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on

  • kartoittaa lyhytpsykoterapioiden toteuttamisen nykytilaa työterveyshuollossa sekä toteutukseen liittyviä koulutustarpeita.
  • selvittää kansainvälisiin tutkimuksiin perustuen miten lyhytpsykoterapian toteutustapa, toteuttajat ja kesto osana työkyvyn tukea määritellään.
  • tutkia, mitä tiedetään lyhytpsykoterapioiden tuloksellisuudesta työkyvyn tukimuotona.

Aineistot ja menetelmät

Hanke muodostuu kolmesta toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta ja niistä tehtävästä yhteenvedosta:

  1. Selvitämme lyhytpsykoterapioiden nykytilaa työterveyshuollon palveluntuottajilta hyvinvointialueittain.  
  2. Selvitämme lyhytpsykoterapian toteutukseen työterveyshuolloissa liittyviä koulutustarpeita tahoilta, jotka järjestävät työterveyshuoltoon pätevöittää koulutusta sekä psykoterapeuttikoulutusta.
  3. Koostamme tieteelliseen tutkimukseen perustuen, mitä tällä hetkellä tiedetään lyhyiden psykologisten hoitojen tuloksellisuudesta työkyvyn tuessa. Tutkimme tuloksellisuutta työterveyshuollon asiakkaita koskevassa rekisteriseuranta-aineistossa. 

Tieteellisen tutkimuksen ohella laadimme selvityksen, jossa yhdistetään

  • työterveyshuollon palveluntuottajilta ja koulutustahoilta saatava tieto ja
  • kansainväliseen näyttöön ja suomalaisen rekisteriaineiston analyysiin perustuva tieto lyhyiden psykologisten hoitojen ja lyhytpsykoterapian käytettävyydestä työterveyshuollossa, niiden hyödyistä ja haitoista sekä käytännön toteutumisesta. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Raportoimme tutkimuksen tuloksia vuoden 2024 aikana.

Kysy hankkeesta

Sanna Selinheimo

Sanna Selinheimo

projektipäällikkö, psykologi

Sähköpostiosoite
sanna.selinheimo [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2760

Yhteistyötahot

Hankkeen tieteellisenä kumppanina toimii THL.

Rahoittajat

Kela ja Työterveyslaitos