Hanke

Lypsykarjojen vaihtoehtoiset kuivitusratkaisut - LAKU

Kuiviketta tarvitaan lypsykarjatiloilla päivittäin. Kuivitus on tärkeä osa eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta. Tuemme turpeen käytöstä luopumista ja selvitämme kierrätettävien, turvallisten ja ympäristöystävällisten ratkaisujen löytämistä. Kiinnitämme huomiota myös navettatyöntekijöiden työhyvinvointiin.
Aikuinen, lapsi ja lehmiä ulkolaitumella.

Aikataulu

1/2024–12/2025

Tavoitteet

 1. Kartoittamme terveellisiä, turvallisia ja kestävästi tuotettuja kuivikkeita turpeen tilalle. Keskitymme hankkeessa lypsykarjojen kuivikevaihtoehtoihin.
 2. Selvitämme eri kuivikkeiden ominaisuuksia monialaisesti eläinten, ihmisten ja ympäristön näkökulmasta.
 3. Huomioimme kartoitustyössä kuivikkeiden talous- ja ympäristövaikutukset.
 4. Selvitämme, miten kuivitus pitää huomioida rakennusten suunnittelussa ja toiminnallisuudessa sekä navetan päivittäisissä työtehtävissä. 

Aineistot ja menetelmät

Selvitämme tutkittavissa navetoissa työntekijän altistumista kuivikkeen käsittelystä aiheutuville epäpuhtauksille.  

 1. Lietelannasta erotettu lantakuivike sisältää suolistoperäisiä bakteereita ja niiden endotoksiineja. Ne saattavat vapautua ilmaan kuivikkeen levityksen ja käytön aikana, mikä altistaa työntekijöitä etenkin hengityselimiin kohdistuville terveyshaitoille ja sairauksille. Lantakuivikkeessa voi olla myös zoonoottisia eli ihmisen ja eläinten välillä leviäviä tartuntataudin aiheuttajia.
 2. Pölyävä hiekkakuivike saattaa käytettäessä tuoda navetan sisäilmaan syöpävaarallista kvartsia. Kvartsi on raja-arvot ylittävinä pitoisuuksina terveysriski.  
 3. Ruokohelpi tai muu orgaaninen kuivike saattaa homehtua varastoinnin aikana, mikä lisää terveysriskejä sekä eläimille että ihmisille. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Tuotamme tietopaketin, joka esittelee kattavasti eri kuivitusratkaisuja. Ohjeiden avulla maatalousyrittäjä voi valita tilalleen parhaiten sopivan kuivikkeen. Lisäksi tarjoamme tietoa siitä, miten yrittäjä voi ennakoida ja pienentää kuivitukseen liittyviä riskejä ja virheinvestointeja.

Lypsykarjan kuivikevalinnoissa on huomioitava:

 • kuivikkeen vaikutukset eläinten ja navetassa työskentelevien ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä elintarviketurvallisuuteen
 • kuivikkeiden sopivuus ja käytettävyys navetoissa
 • kuivikkeen taloudellisuus ja ekologinen kestävyys.

Tutkimuksessa kerättyjä kokemuksia ja tietopakettia hyödynnetään alan opetuksessa, neuvonnassa ja tutkimuksessa myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

 • Tuloksista kerrotaan maatalousyrittäjiä hoitaville työterveyshuollon toimijoille.
 • Tietopaketista viestitään myös karjatilojen yrittäjille ja työntekijöille.

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Sirpa Laitinen

Sirpa Laitinen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
sirpa.laitinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7233

Työryhmä

Kirsi Karjalainen, erityisasiantuntija 
Eljas Kotilainen, erityisasiantuntija
Marja Laitia, erikoislaboratoriomestari
Jukka Mäittälä, kehittämispäällikkö
Heli Napari-Hyttilä, laboratoriomestari 
Talvikki Susiluoma, viestinnän asiantuntija
Soili Tiitinen, koordinaattori

Yhteistyössä

Savonia-ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä, Luonnonvarakeskus, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Yliopisto, Työtehoseura ry ja n. 20 tutkimukseen osallistuvat maatilaa.

Rahoittajat

EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF