Hanke

Mitä kuuluu pelastusalan työhyvinvoinnille

Hyvinvointialueiden alaisuuteen siirtyneen pelastusalan strategisen johtamisen tueksi tarvitaan tietoa pelastustoimen työhyvinvoinnista ja sen muutoksista. Hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen pelastusalan työhyvinvoinnin tilannekuva ja ratkaisuehdotuksia alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi.
-

Aikataulu

4/2024–5/2025

Tavoitteet

Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteena oli 

  • parantaa pelastustoimen palveluiden laatua ja yhdenvertaisuutta koko maassa
  • varmistaa pelastustoimen tiivis yhteys sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa ensihoidossa saavutettavan synergiaedun hyödyntämiseksi. 

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää organisaatiouudistuksen lisäksi hyvinvoivia työntekijöitä, jotka jaksavat hoitaa perustehtäviään ja osallistua palvelurakenteiden uudistamiseen. Strategisen johtamisen tueksi tarvitaan tietoa pelastustoimen työhyvinvoinnista ja sen muutoksista. 

Hankkeen tavoitteena on 

  • tuottaa valtakunnallinen pelastusalan työhyvinvoinnin tilannekuva ja ratkaisuehdotuksia alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi 
  • edistää pelastusalalla toimivien työhyvinvointia ja siten pidentää työuria ja kasvattaa alan veto- ja pitovoimaa.

Aineistot ja menetelmät

Pelastusalan tarpeisiin räätälöity työhyvinvointikysely, joka toteutetaan lokakuussa 2024

Kyselyn avulla voidaan kartoittaa ja kehittää henkilöstön työhyvinvointia. Pilottikyselyyn osallistujat saavat tietoa oman organisaationsa työhyvinvoinnista suhteessa muihin pelastuslaitoksiin. Tietoa voidaan hyödyntää organisaatioissa strategisen työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen tukena. Kysely kohdistuu työntekijöiden psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, työyhteisön yhteistoimintaan, johtamisen oikeudenmukaisuuteen sekä työkykyyn ja alalla jatkamiseen. Näihin tekijöihin on tärkeää puuttua jo varhaisessa vaiheessa, jotta ne eivät johda työkykyongelmiin ja ennenaikaiseen alalta poistumiseen. 

Osallistuvat organisaatiot saavat käyttöönsä työhyvinvoinnin johtamista tukevan tulosportaalin, jossa oman organisaation tuloksia pääsee tarkastelemaan oman organisaation sisällä mm. ikäryhmittäin sekä suhteessa muiden pelastuslaitosten ja hyvinvointialueiden keskiarvoon. 

Mitä kuuluu -kyselyn tietosuojailmoitus

Työpaja 19.3.2025

Kyselyyn osallistuneiden organisaatioiden edustajia kutsutaan keskustelemaan tuloksista ja niiden taustalla olevista tekijöistä. Työpajan pohjalta kootaan parannusehdotuksia alan veto- ja pitovoiman edistämiseksi. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimus täydentää Mitä kuuluu? -tutkimuksen tuottamaa tilannekuvaa hyvinvointialueilla työskentelevien työhyvinvoinnista. Pilottikysely toteutetaan yhtä aikaa Mitä kuuluu? -kyselyn kanssa lokakuussa 2024. Kyselyn tuloksista laaditaan tutkimusraportti.

Tulosten pohjalta järjestetään työpaja, johon kutsutaan kyselyyn osallistuneiden organisaatioiden edustajia keskustelemaan tuloksista ja niiden taustalla olevista tekijöistä. Työpajan pohjalta kootaan parannusehdotuksia alan veto- ja pitovoiman edistämiseksi. 

Tutkimusraportti ja parannusehdotukset pelastusalan veto- ja pitovoiman edistämiseksi julkaistaan webinaarissa 7.5.2025.

Kysy tutkimuksesta

Jaana Laitinen

Jaana Laitinen

tutkimuksen vastuullinen johtaja, tutkimusprofessori

Sähköpostiosoite
jaana.laitinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6006
Kirsikka Selander

Kirsikka Selander

projektipäällikkö, erikoistutkija

Sähköpostiosoite
kirsikka.selander [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3065

Muu tutkimusryhmä

Nina Olin vanhempi asiantuntija

Rahoittaja

Työterveyslaitos