Hanke

Mitä kuuluu yksityisten sote-yritysten työhyvinvoinnille

Mitä kuuluu? -tutkimus on luonut jo vuosia tilannekuvaa julkisen sektorin sote-alan työhyvinvoinnista. Nyt tilannekuvasta tehdään vielä kattavampi, sillä tämä uusi tutkimus täydentää sitä yksityisen sektorin osalta. Tutkimus tuottaa laajan ja yhdenmukaisen tilannekuva yksityisissä sote-yrityksissä työskentelevien työn kuormituksesta ja työhyvinvoinnista. Se tarjoaa organisaatiolle eväitä strategiseen työhyvinvointi- ja työkykyjohtamiseen ja poliittisille päättäjille keinoja kehittää sote-alan veto- ja pitovoimaa.
-

Aikataulu

4/2024–1/2025

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa laaja ja yhdenmukainen tilannekuva yksityisissä sote-yrityksissä työskentelevien työn kuormituksesta ja työhyvinvoinnista. Kyselyyn osallistujat saavat tietoa oman organisaationsa työhyvinvoinnista suhteessa muihin yksityisiin sote-yrityksiin sekä julkisiin sotealan organisaatioihin. Tietoa voidaan hyödyntää organisaatioissa strategisen työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen tukena.

Poliittisille päätöksentekijöille ajantasainen ja vertailukelpoinen työhyvinvoinnin tilannekuva yksityiseltä ja julkiselta sektorilta puolestaan tarjoaa keinoja kehittää alan veto- ja pitovoimaa.

Aineistot ja menetelmät

Kysely toteutetaan lokakuussa 2024 yhtä aikaa Mitä kuuluu? -tutkimuksen kanssa. Kyselylomakkeena käytetään Mitä kuuluu? -fokuskyselystä yksityisille sote-yrityksille muokattua versiota. Kyselylomakkeella on noin 30 kysymystä ja sen arvioitu vastausaika on 5–10 minuuttia. Kyselyn aihepiirit ovat työn kuormitus- ja voimavaratekijät, työyhteisö, johtaminen ja työkyky.

Kyselyyn osallistuneiden tiedot yhdistetään Työterveyslaitoksen toteuttamiin kyselyihin ja sen pohjalta julkaistaan sotealan työhyvinvoinnin tilannekuva -raportti 9.1.2025 pidettävässä mediatilaisuudessa. 

Mitä kuuluu -kyselyn tietosuojailmoitus

Tulokset ja vaikuttavuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön kohdistuu monia haasteita. Koronakriisin kaltaiset äkilliset muutokset yhdessä väestön ikääntymisen ja kasvavan hoivan tarpeen kanssa muodostavat merkittävän haasteen nykyiselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle. 

Vaikka kansalliset uudistukset, kuten hyvinvointialueiden perustaminen, voivat ratkaista osan palvelujärjestelmän ongelmista, työvoiman saatavuus on edelleen akuutti ongelma alalla. Tilanteen korjaamiseksi sote-alan veto- ja pitovoimaa on edistettävä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 

Huolimatta siitä, että sote-yrityksillä on merkittävä rooli alan työllistäjänä, yksityisten sote-yritysten työhyvinvoinnista ei ole tietääksemme Suomessa saatavilla kolmannen osapuolen tuottamaa työhyvinvointitietoa. Näin ollen nykyinen käsitys alan veto- ja pitovoimatekijöistä ei anna kokonaiskuvaa koko sote-sektorista. 

Tässä tutkimuksessa laajennamme tilannekuvaa sotealan työhyvinvoinnista tarkastelemalla tilannetta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Yksityisen sektorin pilottikysely toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa suurimmille yksityisille sote-yrityksille. 

Kysy tutkimuksesta

Jaana Laitinen

Jaana Laitinen

tutkimuksen vastuullinen johtaja, tutkimusprofessori

Sähköpostiosoite
jaana.laitinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6006
Kirsikka Selander

Kirsikka Selander

projektipäällikkö, erikoistutkija

Sähköpostiosoite
kirsikka.selander [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3065

Rahoittaja

Työterveyslaitos