Hanke

Selvitys kuntoutuspsykoterapian toteutumisesta

Psykososiaalisten hoitojen ja kuntoutusmuotojen tarve mielenterveyden häiriöiden hoidossa on suuri. Mielenterveyskuntoutuksen kehittämiseksi tarvitaan koottua tietoa Kelan kuntoutuspsykoterapian saajista väestöryhmittäin sekä yhteiskunnan tukeman psykoterapian toteuttamisesta maittain. Hankkeessa kuvaamme psykoterapian käytön nykytilaa, kokoamme yhteen aiheesta tehdyt tutkimukset ja vertailemme yhteiskunnan tukeman psykoterapian toteutumista muissa maissa.
Psykoterapeutti juttelee potilaan kanssa.

Aikataulu

12/2023–9/2024

Tavoitteet

Suomessa keskeinen kansalaisille yhtäläisin kriteerein saatavilla oleva mielenterveyden hoitomuoto on Kelan kuntoutuspsykoterapia, jonka tavoitteena on tukea niiden kuntoutumista, joiden työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyshäiriön vuoksi. Tuoreet tutkimukset kuntoutuspsykoterapiasta viittaavat siihen, että sillä voi olla myönteinen vaikutus työkykyyn ja tulotasoon, mutta hyödyt eivät jakaudu tasaisesti väestössä. 

Tavoitteenamme on:

  1. Kuvata kuntoutuspsykoterapian käytön nykytila perustuen eri aineistoihin.
  2. Koota kuntoutuspsykoterapiasta tehdyt tutkimukset ja koostaa niistä katsaus.
  3. Vertailla kuntoutuspsykoterapian ja yhteiskunnan tukeman psykoterapian toteutumista muissa sosiaaliturvaltaan korkeissa maissa (mm. Pohjoismaat).

Lopuksi laadimme yhteenvedon näistä selvityksistä.

Aineistot ja menetelmät

Hanke muodostuu kolmesta tavoitteiden mukaisesta työpaketista ja niistä koostettavasta yhteenvedosta.

I työpaketti: Selvitys kuntoutuspsykoterapian käytön nykytilasta

Hankkeessa kuvataan kuntoutuspsykoterapian käyttöä perustuen Kelan tilastoaineistoihin vuonna 2018 aloittaneista kuntoutuspsykoterapia-asiakkaista. Tietoja täydennetään rekisteritutkimuksella, jonka aineisto pohjautuu ”The Rise of Mental Vulnerabilty” -rekisteriaineistoon, joka on Tilastokeskuksen, Kelan, THL:n ja Eläketurvakeskuksen rekisteriaineistoista yhdistetty aineisto (33 % väestöotokset vuosien 2010, ja 2013 ja 2016 väestöotantatiedoista). Aineistoa hyödynnetään sen tarkastelemiseen, onko kuntoutuspsykoterapian käytössä tapahtunut muutoksia sen lakisääteiseksi muuttamisen jälkeen eri sosioekonomisissa ryhmissä tai alueellisesti.

Työpaketti II: Kuvaileva katsaus tehdyistä tutkimuksista

Katsauksessa syntetisoidaan kaikki kysymykseen liittyvä korkealaatuinen oleellinen tutkimustieto aiemmin julkaistujen tutkimusten sekä mahdollisesti arvioitavana olevien käsikirjoitusten pohjalta. Näistä koostetaan yhteenveto, jossa huomioidaan tuloksellisuustutkimus sekä tieto kuntoutuspsykoterapian toteutumisesta väestöryhmittäin.

Työpaketti III: Psykoterapian toteutuminen maittain

Selvitämme julkisesti tuettujen psykoterapioiden toteutumista muun muassa Pohjoismaissa.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tunnistamalla kuntoutuspsykoterapian toteutumista väestöryhmittäin koskevia haasteita, voidaan mahdollistaa yhdenvertaisen kuntoutuksen kehitys. Tämän hankkeen tulokset auttavat muotoilemaan Kelan järjestelmässä toteutettavaa kuntoutuspsykoterapiaa. Selvitys konkretisoi kehittämisen linjoja ja antaa välineitä psykoterapian tarjonnan kehittämiseen.

Selvitys julkaistaan 3.10. yhteistyössä Kelan kanssa pidettävässä Kuntoutuspsykoterapia työ- ja toimintakyvyn tukena -seminaarissa. Lisätietoja seminaarista ja ilmoittautuminen julkaistaan myöhemmin kevään aikana.

Kysy hankkeesta

Sanna Selinheimo

Sanna Selinheimo

projektipäällikkö, vanhempi asiantuntija

Sähköpostiosoite
sanna.selinheimo [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2760

Rahoittaja

Kela 

Kelan logo