Hanke

Torjuntaeliöiden allergeenit kasvihuonetyössä (TORJU)

Merkittävä osa kasvihuonetyöntekijöistä herkistyy eli allergisoituu torjuntaeliöille. Herkistymiseen liittyen voi kehittyä allerginen nuha, astma tai ihottuma. Työntekijöiden herkistymisen tai altistavan työympäristön tunnistamiseen ei ole käytettävissä hyviä menetelmiä. Tässä hankkeessa tunnistamme kasvihuonetyöntekijöille oireita aiheuttavien torjuntaeliöiden allergeeneja eli herkistäviä proteiineja. Kehitämme menetelmiä herkistyneiden potilaiden tunnistamiseksi ja allergeenien määrittämiseksi kasvihuoneen ilmasta.
-

Aikataulu

9/2023–8/2026

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja karakterisoida torjuntaeliöiden allergeeneja. Allergisten kasvihuonetyöntekijöiden seerumien avulla

  • tunnistamme IgE:hen sitoutuvia proteiineja
  • eristämme todennäköisimmät allergeenit ja
  • tutkimme niiden ominaisuuksia, sekvenssiä ja samankaltaisia proteiineja.

Tutkimme potilasseerumeiden IgE vasta-aineiden avulla ristiinreagoivuutta muihin tunnettuihin selkärangattomien eliöiden allergeeneihin.

Pyrimme kehittämään menetelmiä, joilla

  • tunnistetaan herkistyneet kasvihuonetyöntekijät verinäytteen avulla ja
  • määritetään torjuntaelöiden allergeenipitoisuuksia työpaikan ilmasta.

Projektissa ohjeistamme myös työpaikkoja ja työterveyshuoltoa kuvattujen haittojen tunnistamiseen ja torjuntaan.

Aineistot ja menetelmät

Aiemmassa Biologinen torjunta kasvihuoneessa-hankkeessa kerättyjä kasvihuonetyöntekijöiden verinäytteitä käytetään aineistona tässä projektissa. Tutkimme torjuntaelöiden allergeenien sitoutumista näytteisiin.

Viidestä kasvihuoneyrityksestä kerätään hengittyvän pölyn näytteitä, joista määritetään niiden allergeenipitoisuus.

Tulokset ja vaikuttavuus

Torjuntaelöiden allergeenien tunnistaminen ja karakterisointi antaa tietoa kasvihuoneissa esiintyvistä, herkistymistä ja allergiaa aiheuttavista proteiineista, mikä luo pohjan niiden mittaamiselle ja hyödyntämiselle.  

Allergeenien kanssa ristiinreagoivien proteiinien (allergeenien) tunnistamisen perusteella pystytään paremmin ymmärtämään allergiaoireiden aiheuttajia, sekä seulomaan herkistyneitä ja allergisoituneita työntekijöitä.

Ilmasta allergeenien määrän mittaava menetelmä auttaa tutkijoita arvioimaan jatkossa paremmin kasvihuoneiden ilmanlaatua allergeenien osalta, minkä seurauksena voidaan kehittää torjuntatoimia.

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2545

Yhteistyötaho

Dosentti Piia Karisola, Helsingin yliopisto

Rahoittaja

Työsuojelurahasto

Työsuojelurahaston logo