Allergioiden ehkäiseminen kasvihuonetyössä

Kasvihuonetyöntekijöistä merkittävä osa herkistyy eli allergisoituu tuotantokasveille tai haitta- ja torjuntaeliöille. Herkistymiseen liittyen voi kehittyä allerginen nuha, astma tai ihottuma. Herkistymistä voidaan torjua hyvällä yleisellä työhygienialla, pölyävien työvaiheiden vähentämisellä ja suojautumalla.
-

Kasvihuonetyössä runsaasti allergiaa

Ympärivuotista kasvihuonetyötä tekevillä työntekijöillä esiintyy moniin muihin töihin verrattuna enemmän allergioita.

Allergioita voivat aiheuttaa:

  • tuotantokasvit, kuten tomaatti ja kurkku
  • kasvihuoneissa esiintyvät pieneliöt, kuten varastopölypunkit, kasvien tuhoeläimet, tuhoeläinten torjuntaan käytettävät eliöt ja kasvihuonekimalaiset

Allergiaa aiheuttavat tekijät, kuten torjuntaeliöiden eritteet, siitepöly ja muu kasviaines, voivat esiintyä ilmassa sellaisenaan tai muun pölyn seassa.

Allergia voi kehittyä hyvin vähäiseltä vaikuttavan hengitystiealtistumisen seurauksena ja myös ihokosketuksen kautta. Allergia kehittyy tavallisimmin ensimmäisen kahden työskentelyvuoden aikana.

Allergisoitumiseen liittyen työntekijälle voi kehittyä allerginen nuha, astma tai paukamoiva tai kutiava ihottuma. Hengitystie- tai iho-oireet voivat kehittyä niin voimakkaiksi, että henkilö ei voi enää jatkaa kasvihuonetyötä.

Jos kasvihuonetyöntekijällä todetaan työssä esiintyvien tekijöiden aiheuttama allerginen astma, nuha tai ihottuma, kyseessä on ammattitauti. Kasvihuonetyöhön liittyviä allergisia ammattitauteja todettiin vuosina 2001–2020 kaikkiaan 28 potilaalla. Osa ammattitaudeista jää todennäköisesti toteamatta.

Yli puolet työntekijöistä herkistynyt jollekin

Biologinen torjunta kasvihuoneissa -tutkimuksessa (2018–2021) selvitettiin suomalaisissa tomaatti- ja kurkkukasvihuoneissa esiintyviä altistumistasoja ja työntekijöiden allergisoitumista työympäristön kasvi- ja eläinperäisille epäpuhtauksille. Tutkimukseen osallistui 120 kasvihuonetyöntekijää kahdeksasta yrityksestä.

Työhygieeniset olot olivat pääosin hyvät, eikä erityisen runsasta altistumista todettu esimerkiksi pölyille. Allergiaa aiheuttavien epäpuhtauksien mittaaminen on kuitenkin vaikeaa, minkä takia niiden määrästä kasvihuoneilmassa on hyvin vähän tietoa.

Kohtuullisista altistumistasoista huolimatta tämän ja muiden tutkimusten perusteella ympärivuotista kasvihuonetyötä tekevillä todetaan runsaasti työhön liittyviä allergioita verrattuna moniin muihin töihin.

Työntekijöiden herkistyminen

60 % jollekin kasvihuoneen altisteelle
50 % ainakin yhdelle torjuntaeliölle
40 % kasvihuonekimalaiselle
20 % tomaatille ja/tai kurkulle

Työhön liittyvä oireilu

30 %:lla nuhaa
20 %:lla ihottumaa
14 %:lla astmaoireita

Allergioiden ja oireiden ehkäisy ja torjunta

Allergioiden yleisyyden takia kasvihuonetyöntekijöitä tulee seurata työterveyshuollossa säännöllisin terveystarkastuksin.

Kasvihuonetyön allergioita ja iho- ja hengitystieoireita voidaan torjua kehittämällä pölyttömiä työtapoja ja käyttämällä suojaimia.

Pölyämistä voi vähentää esimerkiksi välttämällä kasvijätteen käsittelyä lähellä hengitysvyöhykettä. Kasvijäte voidaan vetää maata pitkin suoraan jäteastiaan tai pudottaa suoraan lattialla olevaan pussiin tai pressuille.

Hengityksensuojaimia tulee käyttää sellaisissa työvaiheissa, joissa pölyämistä ei voida muuten estää. Tällaisia runsaan pölyämisen tilanteita voivat olla esimerkiksi kasvustonpurku, lehtikasojen käsittely ja kasvinsuojeluaineiden levitys.

Työntekijöiden iho tulee suojata suorilta kontakteilta kasveihin ja pölyihin käyttämällä käsineitä ja käsivarsisuojia tai pitkähihaista paitaa. Tarvittaessa suojataan myös muut ihoalueet, kuten kaula.

Töissä kasvihuoneessa -animaatio työntekijöille

Asiantuntijamme

Pirjo Hölttä

Pirjo Hölttä

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
pirjo.holtta [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3116
Henkilökuva Katri Suuronen

Katri Suuronen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
katri.suuronen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2576
Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2545