Hanke

Työn Suomi – Työolot, työkyky ja työhyvinvointi Terve Suomi -tutkimuksessa

Työn Suomi -tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvan työssäkäyvän väestön työelämäkokemuksista ja työhyvinvoinnin tilasta. Tutkimus tarjoaa kokonaiskuvan erilaisten työssäkäyvien ryhmien tilanteesta ja laadukkaaseen tiedonkeruuseen perustuvaa tietoa väestöryhmien välisistä eroista työelämässä. Työn Suomi -tutkimus pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terve Suomi -tutkimukseen. Tulevaisuudessa aineistoon yhdistetään laajasti kansallisia rekisteritietoja.
Ihmiset ylittävät katua kiireisen näköisenä.

Aikataulu

1/2022–12/2028

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on:

  • Kerätä monipuolisesti tietoa Suomessa asuvan työssäkäyvän väestön työelämäkokemuksista, hyvinvoinnista ja työkyvystä.
  • Koota kansallinen tutkimusaineisto, jonka pohjalta voidaan tutkia luotettavasti työelämään ja työntekijöiden hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä sekä rakentaa laadukkaita pitkittäistutkimuksia.
  • Tuottaa luotettavin menetelmin kerätty tietoperusta, joka vahvistaa tutkimuspohjaista päätöksentekoa ja tukee kansallista työelämän ohjausta.

Aineistot ja menetelmät

Työn Suomi -tutkimus pohjautuu THL:n vuosina 2022–2023 keräämään väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaa ja palveluita kartoittavaan Terve Suomi -tutkimukseen. Tutkimuksessa kutsuttiin satunnaisotos Suomessa vakituisesti asuvia henkilöitä vastaamaan kyselyyn.

Työn Suomi -perusraportoinnissa käytetty aineisto koostuu työssäkäyvästä väestöstä, joka vastasi työelämää koskeviin kysymyksiin. Työssäkäyviksi määriteltiin 20–67-vuotiaat palkansaajat, yrittäjät ja erilaisia työsuhteita yhdistelevät. Tutkimukseen osallistui 7107 työssäkäyvää.

Aineistoon yhdistetään myöhemmin kansallisia rekisteritietoja ja terveystarkastuksen yhteydessä kerättyjä tietoja.

Tulokset ja vaikuttavuus

Työoloja, työhyvinvointia ja työkykyä koskevat keskeiset tulokset on raportoitu Työn Suomi -raportissa. Raportti tarjoaa monipuolista tietoa väestöryhmittäin eriytyneistä työoloista, työhyvinvoinnista ja työkyvystä. Se kertoo esimerkiksi naisten ja miesten työelämäkokemuksista yksityisellä, julkisella ja kolmannelle sektorilla ja eri sosioekonomisissa ryhmissä.

Aineistosta tuotettuja tuotoksia kuvataan myös asiantuntijapuheenvuoroissa ja tarjotaan median käyttöön. Väestöryhmäkohtaisia tuloksia esitellään myös Työelämätieto.fi-sivustolla.

Jatkossa aineistoa käytetään laajasti erilaisissa työelämä- ja työhyvinvointiteemoja käsittelevissä tutkimushankkeissa Työterveyslaitoksessa ja muissa tutkimusorganisaatioissa.

Yhteistyötahot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Rahoittajat

THL, Työterveyslaitos ja muut Terve Suomi -tutkimuksen rahoittajat

Kysy lisää hankkeesta

Johanna Kausto

Johanna Kausto

erikoistutkija
Sähköpostiosoite
Johanna.Kausto [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2509
Henkilökuva Minna Toivanen

Minna Toivanen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Minna.Toivanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2665