Hanke

Työuupumukseen liittyvät käytännöt ja niiden vaikutukset eri maissa

Hankkeessa selvitetään työuupumuksen diagnosointiin, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä käytäntöjä eri maissa. Tulosten perusteella arvioidaan, millä tavalla työuupumuksen diagnosointi sairaudeksi muuttaisi työuupumuksen tunnistamista ja hoitoa Suomessa ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan työuupumuksen ennaltaehkäisemiseksi.
Henkilö istuu työpöydän ääressä ja hieroo silmiään.

Aikataulu

12/2022–6/2024

Tavoitteet

Suomessa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat yleisin sairauspäivärahan ja työkyvyttömyyseläkkeen myöntöperuste. Samaan aikaan ymmärrys työuupumuksesta ilmiönä, siihen vaikuttavista tekijöistä, sen seurauksista ja hoitokeinoista sekä toimintatavoista on muutoksessa. Tällä hetkellä työuupumusta ei määritellä Suomessa sairaudeksi. 

Hankkeen tavoitteena on selvittää 

  • työuupumuksen diagnosointiin, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä erilaisia käytäntöjä eri Euroopan maissa.  
  • mitä tiedetään erilaisten käytäntöjen seurauksista työuupumuksesta toipumiseen, työhön paluuseen ja työhön osallistumiseen.  
  • minkälaisia toimia työpaikoilla tehdään työuupumustapauksissa.  

Aineistot ja menetelmät

Menetelmänä on tapaustutkimus. Hankkeen tutkijoiden jo olemassa olevaa kansainvälistä tutkijaverkostoa hyödyntäen kerätään tietoa työuupumukseen liittyvistä käytännöistä eri maissa. Tutkittaviksi tapausmaiksi valitaan maita, joissa työuupumukseen liittyvät määritelmät ja toimintamallit poikkeavat toisistaan. Painotus on kuitenkin maissa, joissa työuupumuksen torjuntaan ja hoitoon on kiinnitetty erityistä huomiota.  

Aineisto kerätään haastatteluina, jotka nauhoitetaan ja litteroidaan. Kustakin tapausmaasta kerätään lisäksi tietoa aiheeseen liittyvien dokumenttien avulla. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tulosten perusteella esitetään arvioita siitä, millä tavalla työuupumuksen diagnosointi sairaudeksi muuttaisi yksilön, työpaikan, kuntoutusta tarjoavien tahojen ja muiden toimijoiden toimintaa Suomessa.  

Lisäksi tehdään ehdotuksia siitä, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta työuupumusta saataisiin ennaltaehkäistyä ja hoidettua Suomessa mahdollisimman hyvin.  

Kysy hankkeesta

projektipäällikkö, erikoistutkija Johanna Kausto, Työterveyslaitos, johanna.kausto [at] ttl.fi, puh. 043 8200 698

työelämätutkimuksen apulaisprofessori ja Työelämän tutkimuskeskuksen johtaja Anne Mäkikangas, Tampereen yliopisto, anne.makikangas [at] tuni.fi, puh. 050 4377 137 

Tutkimusryhmä

Jari Hakanen 

Mirkka Vuorento 

Anne Mäkikangas, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus 

Stela Salminen, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus

Riitta Sauni, Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta 

Yhteistyötaho

Työterveyslaitos toteuttaa hankkeen yhdessä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen kanssa.  

Rahoittaja

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VNTEAS) 

Hanke Valtioneuvoston selvitys- ja tukitoiminta -sivulla