Asiantuntijan tunnustuksia ilmastokriisin keskellä

”Onpas todellisuus oman kuplani ulkopuolella kovin erilaista kuin kuvittelin!” Tähän ajatukseen olen törmännyt jo useasti TILKE-hankkeessa, jossa kehitämme ilmastoratkaisuja yhdessä työpaikkojen toimijoiden kanssa. On tehnyt hyvää huomata, että oma erityisosaamiseni kestävyydestä ja ilmastotoimijuudesta on vain yksi osa ratkaisua. Työntekijöiltä löytyy osaamista oman työnsä tekemisestä ja työarjen todellisuudesta.
-
Kasvokuva Sara Malve-Ahlroth
Sara Malve-Ahlroth
erityisasiantuntija

Työyhteisöt ovat yksi unohdettu mutta olennainen pala ilmastokriisin ratkaisemisessa. Aiemmissa kestävyyshankkeissa olen tottunut työskentelemään organisaatioiden johdon kanssa strategisella tasolla, jossa määritellään tavoitteita ja kehitellään liiketoimintaa vastuullisemmaksi hienoin korulausein.

Olen tottunut pohtimaan tutkijoiden kanssa, miten tutkimustieto kestävistä ratkaisuista saadaan käytäntöön yrityksissä. Harvassa ovat kuitenkin olleet ne hetket, joissa olen aidosti pysähtynyt juttelemaan ilmastonmuutoksesta ja kestävyyshaasteista tavallisen työntekijän kanssa. 

Miten ilmastonmuutos näkyy työarjessa? Millaiset konkreettiset työn toimintatavat voisivat auttaa hillitsemään ilmastokriisiä ja sopeutumaan sen aiheuttamiin muutoksiin? Mitkä asiat juuri teidän työpaikallanne estävät ilmastotoimijuutta? Tai mikä juuri teitä innostaa ilmastotoimijuuteen? 

Tällaisia kysymyksiä olemme pohtineet työyhteisöissä haastatteluissa ja työpajoissa. Vastaukset ovat usein yllättäneet ja avartaneet omia käsityksiäni.

Huomaamattani olen tullut näihin yhteisiin tilaisuuksiin pää täynnä valmiita vastauksia siitä, mitä näissä työpaikoissa pitäisi ja kannattaisi tehdä kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Joka kerta olen lähtenyt tilaisuuksista uusin ajatuksin ja täynnä arvostusta työntekijöiden osaamista ja näkökulmia kohtaan.

Pakko myöntää, että aluksi koin pienen henkilökohtaisen kriisin. Onko minulla mitään sanottavaa näille työyhteisöille? Olenko liian kaukana työpaikkojen arjesta voidakseni auttaa heitä eteenpäin ilmasto- ja kestävyystyössä? 

Yhteisten työpajojen jälkeen epävarmuus alkoi laantua. Avain parempien ratkaisujen kehittämiseen on yhteiskehittämisessä. Työn kehittäminen yhdessä oppien onkin koko TILKE-hankkeen perusajatus. Me eri alojen asiantuntijat ja tutkijat tuomme soppaan uutta tietoa ja työkaluja, kun taas työyhteisöt tuovat oman kokemuksensa ja osaamisensa oman työnsä tekemisestä. Vasta tässä vuoropuhelussa opimme yhdessä uutta.

Tulevaisuus näyttää taas vähän valoisammalta. Harva hanke on saanut minua näin toiveikkaaksi siitä, että muutos kohti kestävämpää tulevaa on mahdollista

 

Lisätietoja:

Työpaikat ilmastotoimijoina, yhteiskehittäen kestäviin ratkaisuihin – TILKE (tutkimushankkeen esittely)
 

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!