Empatiaa teknologian ehdoillako?

Kotihoidon työntekijät yrittävät työpäivänsä aikana jakaa hoivaa mahdollisimman monelle mahdollisimman nopeasti. Ihmisten lisäksi he hoitavat käyttöön otettavaa teknologiaa.
-
Eveliina Saari
Eveliina Saari
johtava tutkija

Minua huolestuttavat viimeaikaiset ennusteet vanhusten hoivaa kohtaavasta 30 000 hoitajan vajeesta vuoteen 2030 mennessä. Hoitajien määrää per hoidettava ollaan Suomessa parhaillaan lisäämässä tehostetun palveluasumisen osalta, mutta mielestäni myös kotihoidon työntekijöiden lisääntyvä työkuorma vaatisi huomiota.

Kotihoidon teknologisoituva arki

Kotihoidossa ei ole määritelty sitä, kuinka monta kotikäyntiä hoitaja voi vuoronsa aikana enimmillään tehdä. Äkilliset poissaolot siirtävät kotikäyntejä vuorossa oleville, ellei sijaisia saada nopeasti tilalle. Kova kiire ja kuormittava työ ovat kotihoitotyön arkea.

Tällä hetkellä kotihoidon ammattilaisten kiirettä yritetään helpottaa teknologian keinoin. Toiminnanohjausjärjestelmä rytmittää kotikäyntejä, joiden toimenpiteistä hoitaja raportoi mobiilisti jo asiakkaan luona. Yhä useammalle kotihoidon asiakkaalle tarjotaan mahdollisuutta lääkkeenjakelurobottiin, ateria-automaattiin ja videovälitteiseen kotikäyntiin.

Teknologioilla pyritään sekä hoitajien kiireen että pikaisten kotikäyntien vähentämiseen. Hoitajan työhön sisältyy nykyisin näiden laitteiden käytön opettaminen asiakkaille sekä käyttövarmuudesta huolehtiminen.

Nohevilta hoitajilta saatetaan pyytää kotikäynnin yhteydessä myös asiakkaan kännykän käytön opastusta. Kotihoidon työntekijät hoitavat siis ihmisten lisäksi käyttöön otettavaa teknologiaa.

Kiire on empatian pahin vihollinen

Kuinka paljon hoitajien ajasta käytetään teknologian kanssa toimimiseen sen sijaan, että keskityttäisiin asiakkaan hyvinvoinnista huolehtimiseen?

Fyysiset kotikäynnit ovat niin tekemistä täynnä, että aina hoitaja ei ehdi keskittyä asiakkaan tilanteen herkkään kuuntelemiseen. Toiminnanohjausjärjestelmään ohjelmoitu kotikäyntien määrä ja kesto rajoittavat asiakkaan tilanteen äärelle pysähtymistä.

Moni hoitaja yrittää tehdä luvatut toimenpiteet nopeasti ja sujuvasti. Päivän edetessä voi eteen tulla yllätyksiä, jotka vaativatkin enemmän aikaa kuin oli suunniteltu. Hoivaa yritetään jakaa mahdollisimman monelle mahdollisimman nopeasti.

Teknologia voi antaa parhaimmillaan uuden kanavan ja enemmän aikaa ihmisten väliselle kohtaamiselle ja empatialle. Videovälitteisiä kotikäyntejä tekevät hoitajat kertovat ilahtuneina, kuinka vihdoinkin he voivat keskittyä asiakkaan kanssa keskustelemiseen.

Videovälitteinen vuorovaikutus vaatii hoitajilta uudenlaista tapaa keskustella ja ohjata asiakkaita hoitamaan itse itseään. Kun ei voi koskettaa kädellä, täytyy koskettaa sanoilla. Kun aikaa säästyy siirtymisessä paikasta toiseen, sen voi antaa ihmisten väliselle kohtaamiselle.

Mahdollisuus kokea myötätuntoa ja ymmärtää toisen ihmisen tilanne on hyvän hoivan ydintä ja vaatii aikaa. Tapahtui vuorovaikutus sitten fyysisesti tai videovälitteisesti, empatian kokemisen mahdollisuus on hoitajien voimavara, josta kannattaa pitää kiinni. Empatia ja työhyvinvointi ruokkivat toinen toisiaan.

Hoitajapulaa ei ratkaista pelkästään uudella teknologialla, vaan hoitotyön mielekkyydestä huolehtimalla. On hyvä käyttää teknologiaa mieluummin hyvän hoivan toteuttamiseen kuin työn tehostamiseen.

Lisätietoja:
Enemmän aikaa empatialle? Hoivatyön teknologiavälitteinen viestintä ja työhyvinvointi (tutkimushankkeen esittely)
Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa – Hyvä veto (tutkimushankkeen esittely)

Jaa sisältö somessa!