Hyödynnä virtuaalisuutta monipuolisesti – uudista yhdessä kumppanien kanssa!

Korona-aika muutti työn tekemisen tavat yhtäkkiä. Työskentelimme erillään toisistamme, yhdessä vain virtuaalisissa välineissä. Löysimme uusia tapoja työskennellä virtuaalisesti, lisääntyvästi myös yli organisaatioiden rajojen.
-
Antti Soikkanen
Antti Soikkanen
vanhempi konsultti

Yllättävien muutosten jatkuessa kumppanuuksien ja verkostojen merkitys kasvaa kiihtyvästi. Erityisesti pienemmille yrityksille on olennaista kyetä laajentamaan käytettävissä olevaa osaamista ja resursseja. Virtuaalisesti kumppanuuksia voi rakentaa nopeasti ja tehokkaasti.

Tutkimme, mitkä asiat ovat keskeisiä virtuaalisen yhteiskehittämisen onnistumiselle erilaisten kumppanien kanssa. Tutkimuksessa oli mukana kolme erilaista organisaatioiden yhdistelmää. Osallistujat tekivät kehittämistyötä työpajoissa.

Organisaatiot halusivat

  • syventää yhteistyötä asiakkaan kanssa
  • vahvistaa osaamista kahden organisaation kesken
  • yhdistää kolmen organisaation voimat yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteena oli, että yritysten tarjoama työ ja työnhakijoiden osaaminen kohtaisivat toisensa entistä paremmin.

Hyödynnä rohkeasti virtuaalisen toiminnan etuja

Havaitsimme, että teknologian kehittyminen muuttaa nopeasti ihmisten ajattelua, odotuksia ja toimintaa. Jotta voimme hyödyntää muutosta, on tärkeää uskaltaa hyödyntää virtuaalisuuden etuja rohkeasti ja monipuolisesti. Virtuaalisuuden etuja:

  1. Asiantuntijoita ja kumppaneita voi kutsua koolle nopeasti eri organisaatioista, myös maantieteellisesti etäältä.
  2. Tietoa voi jakaa joustavasti yli ryhmä-, yksikkö-, hierakia- ja organisaatiotasojen.
  3. Isoissa ryhmissä on mahdollista keskustella ja kehittää yhdessä samanaikaisesti. 

Yhteisten virtuaalisten välineiden avulla työskentely voi jatkua myös kohtaamisten välillä, eriaikaisesti.

Digivälineiden hyötyjä on hyvä kokeilla uteliaasti ja rohkeasti. Digivälineet kehittyvät nopeasti. Osaamista kannattaakin kehittää järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti.

Heti yhteiskehittämisen alussa kumppanien tulee sopia yhteisestä alustasta, jotta sitä osataan hyödyntää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Uudistamme yhdessä kumppanien kanssa -malli julkaistaan webinaarissa 14.2.2024

Tule webinaariimme kuulemaan Uudistamme yhdessä kumppanien kanssa -mallista ja digifasilitoinnista. Saat tietoa siitä, mitkä ovat virtuaalisen yhteiskehittämisen onnistumisen avaimet:

  • Miten edistät organisaatioiden välisten rajojen ylittämistä?
  • Miten rakennat luottamusta nopeasti?
  • Miten fasilitoit digitaalisesti yhdessä kehittämistä?


 Teksti on kirjoitettu yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun projektipäällikön Hilkka Heikkilän kanssa.

 

Lisätietoja:

Virtuoosit-hankkeessa on kehitetty ja tutkittu työpaikkojen välistä virtuaalista yhteiskehittämistä vuosina 2022–2024. Projektia ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Varmista yhteiskehittämisessä onnistuminen ja loista bisneksessä (Hilkka Heikkilän blogikirjoitus Jamk Arenassa)

Taitoa digifasilitointiin -verkkovalmennus

Jaa sisältö somessa!