Ilmastonmuutos muuttaa työtä ja työoloja – miten työsuojelu ennakoi tulevaa?

Hellejaksojen tuomat lämpöaltistumiset ja vaihtuvien suoja- ja pakkasjaksojen aiheuttamat liukastumiset on tunnistettu ilmastonmuutoksen seurauksiksi työturvallisuuden näkökulmasta. Mitä muuta ilmastonmuutos tuo tullessaan työturvallisuuden hallintaan?
-
Hanna Uusitalo
Hanna Uusitalo
erityisasiantuntija

Toistaiseksi ei paljon muuta. Näin vastasivat reilut 500 työsuojelupäällikköä ja -valtuutettua, kun sitä heiltä kysyimme. He osallistuivat Työsuojelupaneeliin, joka on Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen kerran vuodessa toteuttama kyselytutkimus työsuojeluhenkilöstölle.

Ilmastonmuutos sinällään on työpaikoilla puhututtanut ja sen hillitsemiseksi on tehty monenlaisia toimia, kuten energiaratkaisut, materiaali- ja tuotevalinnat, kierrätys, päästöjen vähentäminen, liiketoimintaratkaisut sekä ilmastonmuutokseen liittyvien asioiden nostaminen strategiaan.

Ilmastonmuutoksen yhteys työturvallisuuteen on sen sijaan tunnistamatta vielä monella työpaikalla. Siihen ollaan hiljalleen heräämässä. Kuumat kesät ja liukkaus on tunnistettu, mutta muutoin ilmastonmuutoksen seuraukset ovat vielä melko näkymättömiä. 

Riskinarviointi on se tavallisin toimi, johon on ryhdytty. Osa vastaajista tunnisti, että ilmastonmuutos sisältyy riskinarviointiin ilman erityishuomioita. Osa taas oli miettinyt erikseen, mitä mahdollisia riskejä ilmastonmuutoksen myötä työhön seuraa.

Entä mitä mahdolliset seuraukset voivat olla? Edellä mainitut hellejaksot ja liukkaus ovat ilmastonmuutoksen suoria vaikutuksia. Tutkimustietoa työturvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämisestä kuumissa sisätöissä onkin jo saatavilla.

Muita seurauksia ovat esimerkiksi myrskyjen ja tulvien aiheuttamat jälkityöt ja kasvinsuojeluaineiden lisääntyvä käyttö lämpötilan nousun takia. Näiden seurausten hallinta on sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tutkijat selvittävät riskejä uudenlaisissa töissä     

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on uudistettu työprosesseja ja -menetelmiä. Tästä esimerkkejä ovat kiertotalous ja materiaalien entistä huolellisempi lajittelu ja uudelleenkäsittely.

Näissä uudenlaisissa töissä on mahdollisuus työturvallisuusriskeihin, joita parhaillaan tutkitaan. Meillä Työterveyslaitoksessa on menossa esimerkiksi hanke Litiumioniakkujen elinkaari – työturvallisuusriskit ja riskien hallinta.

Ilmastoahdistuksesta kuulee myös puhuttavan. Työsuojelupaneelin vastaajat arvioivat, ettei heidän oma henkilöstönsä ole kovinkaan huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista työturvallisuuteen. Muutoin työsuojeluväki tunnisti lähiajan työsuojelukysymyksiksi

  • psykososiaalisen kuormituksen
  • etä- ja hybridityön
  • työsuojelun roolin
  • organisoitumisen ja toimivuuden
  • kasvavan työmäärän
  • työntekijäpulan ja henkilöstön osaamisen.

Näistä viimeksi mainittu ei aiemmissa paneeleissa ole tullut esille lähiajan työsuojelukysymyksenä.

Riskinarviointi auttaa varautumaan tulevaan

No, mitä tästä kaikesta voi päätellä? Ensinnäkin tarvitaan lisää tietoa. Toiseksi kannattaa jakaa hallintakeinoja samaan tapaan kuin työsuojelun hengessä on tehty tähänkin asti.

Meillä taitaa ilmastonmuutoksessa olla käsillä samankaltainen, isosti työtapoja muuttava ilmiö kuin pandemia. Aikajänne ilmastonmuutoksen seurausten havaitsemiseen vain on paljon pidempi. Toisaalta, sehän antaa meille mahdollisuuden varautua tulevaan. Skenaarioita varautumisen tueksi on tarjolla, esimerkiksi IPCC-raportissa Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability.

Työpaikoilla on käytössä ilmastonmuutoksen seurauksiin sopeutumiseksi osuvia käytäntöjä, kuten riskinarviointi. Niillä keinoilla vastedeskin pidetään huolta henkilöstön työturvallisuudesta, kunhan vain tunnistetaan ne uudet työkykyä uhkaavat vaarat ja altistumisen paikat.

Emmeköhän me työsuojelutoimijat tee oman osuutemme ilmastotalkoissa. Pidetään huolta työkavereista tästäkin näkökulmasta, vai mitä?

 

Lisätietoja:

Blogikirjoitus perustuu vuosittaiseen Työsuojelupaneeliin, jossa vuoden 2021 teemana oli Ilmastonmuutos ja työsuojelu. Kaikkiin tuloksiin pääsee näistä linkeistä:

Työsuojelupaneeli & ilmastonmuutos: dataa 

Työsuojelupaneeli & ilmastonmuutos: analyysi

Työsuojelupaneelin pääsivu: Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!