Innostavinkin aivotyö voi kuormittaa huonoissa työoloissa

Kuluvatko päiväsi töitä tehdessä vai esteitä ylittäessä? Onko työssäsi aikaa innostua vai haittaavatko työn olosuhteet sujuvaa ja mielekästä tekemistä?
-
Henkilökuva Virpi Kalakoski
Virpi Kalakoski
tutkimuspäällikkö
Heidi Lahti
Heidi Lahti
tutkija

Työn arki on monenlaista tekemistä, eikä työntekijä välttämättä aina itsekään hahmota, mitä kaikkea päivän työ vaatii. Olemme kysyneet Työterveyslaitoksen aivotyökyselyssä yli 11 000 työntekijältä, millaista aivotyötä he tekevät päivittäin ja mitkä aivotyön osa-alueet kuormittavat ja mitkä innostavat.

Aivotyö on vaativaa

Useimpien työtehtävien hoitaminen vaatii tiedolla työskentelyä. Voidaankin sanoa, että nykypäivänä työssä kuin työssä korostuvat aivotyön piirteet. Aivotyötehtävien luonne ja määrä vaihtelevat eri työrooleissa ja eri aloilla.

Suurimmalla osalla aivotyökyselyn vastaajista työhön sisältyy päivittäin esimerkiksi lukemista, kirjoittamista, ohjeiden kuuntelemista, asioiden tarkkailemista, keskittymistä tai tarkkaa ja huolellista työskentelyä. Lisäksi valtaosa vastaajista muistelee päivittäin yksityiskohtia ja työvaiheiden järjestystä tehden töitä useilla eri tietojärjestelmillä.

Monella työ vaatii myös tapaamisten ja tehtävien muistamista, työn ja aikataulujen suunnittelua sekä laajojen kokonaisuuksien hahmottamista. Aivotyössä sopeudutaan muuttuviin tilanteisiin, löydetään ratkaisuja, ideoidaan ja innovoidaan.

Aivotyössä on paljon erilaisia innostavia asioita

Aivotyössä eri asiat innostavat eri vastaajia. Esimerkiksi tarkka ja huolellinen työskentely voi yhdelle olla innostavinta ikinä, kun taas toinen viihtyy lukemisen ja kirjoittamisen parissa. Aivotyön vaativista tehtävistä innostavimmiksi koetaan usein oppiminen ja ideointi sekä työskentely yhdessä muiden kanssa.

Aivotyökyselyn vastaukset tuovatkin esiin sen, että jokainen erilainen tehtävä tai vaatimus on jollekin meistä innostava voimavara. Tutkimusten perusteella työn innostaviksi koetut vaatimukset voivat suojata kuormittumiselta ja tuoda hyvinvointia niin työhön kuin elämään muutenkin.

Vaikka monet kokevat aivotyön yleisimmät vaatimukset innostaviksi haasteiksi, lähes yhtä moni kuitenkin kokee samat vaatimukset kuormittaviksi esteiksi.

Jos työpaikalla toteutetun aivotyökyselyn perusteella näyttää siltä, että jokin aivotyön osa-alue kuormittaa suurta osaa työntekijöistä, on syytä selvittää, mistä on kyse. Innostavinkin asia voi muuttua kuormittavaksi esimerkiksi siksi, että työtehtäviä on yksinkertaisesti liikaa suhteessa työaikaan.

Tietyt aivotyön kuormitustekijät ovat lähes kaikille yhteisiä

Vaikka aivotyössä innostaviksi koetut asiat vaihtelevat eri vastaajien välillä, monet sujuvan aivotyön esteet koetaan hyvin samalla tavoin eri aloilla ja kaikilla työpaikoilla.

Yli 80 prosenttia aivotyökyselyn vastaajista kokee monitekemisen, ohjeisiin liittyvät ongelmat, häiriöt ja keskeytykset kuormittaviksi. Suurimmalle osalle tällaiset olosuhteet ovat päivittäisiä. Joudumme pitämään mielessä useita asioita, siirtämään jatkuvasti huomiota ja työskentelemään hälyssä, melussa ja työn keskeytyessä.

Tällaiset työolot vievät kapasiteettia työtehtävien hoitamiselta. Useat tutkimukset osoittavat, että huonot työolot heikentävät työn sujuvuutta ja tuloksellisuutta ja altistavat uupumukselle ja terveysongelmille.

Kun työntekijät kaipaavat parempia työoloja ja kertovat sujuvan työn esteistä, esihenkilöiden ja johtajien kannattaakin olla kuulolla. Ratkaisuissa on kyse olosuhteista ja työkäytännöistä, joiden avulla arkisia työn perustehtäviä on mahdollista hoitaa sujuvasti, turvallisesti ja terveellisesti. 

Hyvissä työoloissa aivotyö sujuu

On kaikkien etu, että työpaikoilla etsitään yhdessä hyviä ratkaisuja kuormittaviksi koettuihin tehtäviin ja tilanteisiin. Kun työt eivät takkua turhien esteiden vuoksi, asiat ovat jo melko hyvin.

Vielä parempiin tuloksiin päästään, kun myös aivotyön innostaville tehtäville on järjestetty riittävästi aikaa.

 

Lisätietoja:

Aivotyökyselyn yli 11 000 vastaajasta valtaosa työskentelee sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla tai toimistoissa.

Aivotyökyselyn tuloksia raportoidaan osana Työsuojelurahaston rahoittamaa Viisikko – Viisi avausta aivotyöhön -tutkimushanketta

Aivotyökyselyaineistoa voi tarkastella Työelämätieto-alustalla:

Aivotyössä on erilaisia tehtäviä ja tilanteita

Aivotyö kuormittaa ja innostaa joka alallaSujuvampaa aivotyötä Työterveyslaitoksen tuella

Aivotyö luistaa, kun sen tieltä raivataan esteet (Virpi Kalakosken ja Heidi Lahden haastattelu Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehdessä)

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!