Hanke

Viisikko – viisi avausta aivotyöhön

Viisikko-tutkimus avaa viisi uutta näkökulmaa kognitiiviseen aivotyöhön hyödyntäen aikaisempia tutkimuksia moniulotteisempaa aineistoa. Tutkimushankkeessa yhdistetään työkuormituksen, kognitiivisen psykologian ja työelämätutkimuksen malleja uuteen teoreettiseen viitekehykseen, jota tarvitaan nykytyöelämän tilan ymmärtämisessä.
Miehiä ja naisia keskustelemassa pöydän ymprärillä

Aikataulu

1.1.2020–31.12.2021.

Tavoitteet

 • Työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset ja tiedolla työskentely ovat lisääntyneet työelämässä.  Tämän niin kutsutun aivotyön myötä kognitiivinen kuormitus on noussut keskeiseksi kuormituksen osa-alueeksi lähes joka alalla. Kognitiivinen ylikuormitus vaikuttaa toimintakykyyn: häiriöt, keskeytykset ja teknologian välittämä hallitsematon viestitulva heikentävät suoriutumista ja altistavat tarkkaavaisuusvirheille ja vaaratilanteille esimerkiksi terveydenhoitoalalla sekä työtapaturmille tuotantoteollisuudessa. Kognitiiviset kuormitustekijät vaarantavat myös hyvinvoinnin ja terveyden.
 • Vaikka kognitiivinen kuormitus on noussut merkittäväksi psykososiaalisen kuormituksen osa-alueeksi ja sen haitoista on näyttöä, aikaisempi tutkimus ei ole tarkasti eritellyt työn kognitiivisia osatekijöitä lukuun ottamatta turvallisuuskriittisiä erityisaloja.
 • Viisikko-tutkimushanke tekee uutta tutkimusta, joka koskee valtaosaa työvoimasta ja tavallisia töitä eri toimialoilla ja erilaisissa ammateissa. Näin saadaan myös tietoa päätöksenteon tueksi: mihin epäkohtiin tulee tarttua ja mitä ratkaisuja tulee edistää, jotta tämän päivän ja tulevaisuuden aivotyö olisi terveellistä ja tuloksellista. 
 • Viisikko-tutkimus avaa viisi uutta näkökulmaa kognitiiviseen aivotyöhön hyödyntäen aikaisempia tutkimuksia moniulotteisempaa aineistoa. Tutkimushankkeessa yhdistetään työkuormituksen, kognitiivisen psykologian ja työelämätutkimuksen malleja uuteen teoreettiseen viitekehykseen, jota tarvitaan nykytyöelämän tilan ymmärtämisessä.
   
 • Viisikon tavoitteena on
  • ymmärtää työhön liittyvien kognitiivisten osatekijöiden luonnetta ​
  • ymmärtää työhön liittyvien kognitiivisten osatekijöiden yhteyttä stressiin, palautumiseen ja työn tuloksellisuuteen ​
  • tunnistaa työn psykososiaalisen ja kognitiivisen kuormituksen profiileja, jotka liittyvät korkeaan stressitasoon ja heikkoon palautumiseen ​
  • määritellä Aivotyön kuormitusindeksi eli aivotyön kokonaiskuormituksen kannalta olennaisimmat kognitiiviset ja psykososiaaliset osatekijät ​sekä
  • ymmärtää korkean kognitiivisen kuormituksen kokemuksen luonnetta. 
    

Aineistot ja menetelmät

 • Viisikko-tutkimuksessa rakentuvaa Aivotyön kuormitusindeksiä lähdetään kokeilemaan ja hyödyntämään jo hankkeen aikana pilottiasiakkaiden kanssa. 
 • Pilotointia tehdään omien palveluhankkeidemme sekä menetelmää käyttävien työterveyshuoltojen toiminnan yhteydessä tarjoamalla työterveyspsykologeille mahdollisuus käyttää myös uutta lyhytkyselyversiota.
Virpi Kalakoski

Virpi Kalakoski

Job title
tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
virpi.kalakoski [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2242

Rahoittajat

Työsuojelurahasto