Kurkistus mikroyrityksen avainresurssin – yrittäjän – hyvinvointiin

Oletko yleensä virkeä ja energinen? Koetko olevasi stressaantunut? Liikutko riittävästi? Muun muassa nämä kysymykset esitettiin mikro- ja yksinyrittäjille heidän tilanteensa arvioimiseksi. Subjektiivisen kokemuksen tueksi haettiin faktaperusteista tietoa fysiologisesta mittauksesta.
-
Satu Mänttäri
Satu Mänttäri
johtava tutkija

Hyvinvointianalyysi (Firstbeat) tehtiin Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukuntien mikro- ja yksinyrittäjille. Aloituskyselyn viisiportaisen vastausvalikon tulosten perusteella he kokivat hyvinvointinsa olevan keskimäärin tasolla 3,5/5. Elettiin kevättä ja syksyä 2020, ensimmäistä koronavuotta.

Koronaa tai ei, mikroyrittäjä on usein yrityksensä työntekijä, myyjä, johtaja ja sijoittaja. Yrittäjän arjessa on enemmän kuormittavia asioita kuin esimerkiksi palkkatyöläisillä. Kuormituksen lisääntyessä myös palautumisen tarve lisääntyy. Ja juuri palautuminen on työssä suoriutumisen ja menestyksekkään yritystoiminnan kannalta keskeistä.

Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky (MYTTY) -hankkeessa mikroyrittäjä pysäytetään miettimään omaa jaksamistaan ja palautumisen riittävyyttä. Hän saa omien subjektiivisten tuntemustensa tueksi objektiivista mittaustietoa kehon fysiologisesta tilasta.

”Olipa silmiä avaava tulos!”

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 30 mikroyrittäjää kiinnitti sykevälivaihtelua mittaavan laitteen rintakehälleen kolmen vuorokauden ajaksi. He pitivät päiväkirjaa työpäiviensä kulusta ja vapaa-ajan tapahtumista.

Mittauksen jälkeen mittaustulokset käytiin läpi Työterveyslaitoksen asiantuntijan kanssa hyvinvointianalyysin muodossa. Joskus tulos yllätti ja ensireaktio oli ”Olipa silmiä avaava tulos!” tai ”Pysäytti!”.

Myös unen palauttavuus saattoi hämmästyttää: ”Ihme juttu, että vaikka tuntee nukkuneensa hyvin, unen laatu ei välttämättä olekaan hyvää.” Usein oma subjektiivinen kokemus oli kuitenkin samankaltainen mittaustulosten kanssa.

Melkein sadan vuorokauden mittaustulokset osoittavat, että 53 prosentilla mittauksen tehneistä yrittäjistä stressi ja palautuminen ovat tasapainossa. Toisaalta tasapaino on heikolla tasolla noin viidenneksellä ja lopuilla kohtalaista.

Vuorokauden aikainen palautuminen tapahtuu pääasiassa nukkuessa. Unen palauttavuus vaikuttaakin suoraan vuorokauden aikaiseen stressin ja palautumisen tasapainoon.

Unen palauttavuus oli hyvällä tasolla 58 prosentilla, kohtalaista 27 prosentilla ja heikolla tasolla 15 prosentilla yrittäjistä. Huolestuttavaa on yöaikaisen palautumisen vähyyden lisäksi se, ettei koko aineistossa esiintynyt tarpeeksi palautumista työajalla. Työpäivän aikanakin olisi hyvä palautua hetkittäin.

Muutostarve ja aktiiviset korjausliikkeet

Itsensä johtamisen taidot ovat avaintekijä mikroyrittäjän työ- ja yksityiselämässä. MYTTY-projektin yhtenä tavoitteena on tarjota keinoja itsensä johtamiseen työkyvyn ylläpitämiseksi.

Mittauksen kautta yrittäjä pääsi kurkistamaan kehonsa fysiologisiin reaktioihin erilaisissa tilanteissa ja peilaamaan tulosta omiin tuntemuksiinsa. Ja ehkä toteamaan, että muutosta ei tule ilman aktiivisia korjausliikkeitä. Vahingossa ei palaudu hyvin.

Hyvinvointianalyysin tulosten pohjalta yrittäjä asetti itselleen elämäntilanteeseensa sopivia konkreettisia tavoitteita. Ne liittyivät stressinhallinnan tukemiseen ja palautumisen edistämiseen.

Oman tilanteen ja toiminnan muutosten vaikutuksia arvioitiin uusintamittauksella, joka toteutettiin noin puoli vuotta ensimmäisen mittauksen jälkeen. Kommenttien perusteella yksilöllinen mittaustieto tapahtuneista muutoksista motivoi uusien toimintamallien juurruttamista uudeksi normaaliksi.

Muutostarpeen tunnistaminen, pysyvien tavoitteiden asettaminen ja konkreettiset teot näkyivät myös mittaustuloksissa: seurantamittaukseen tähän mennessä osallistuneet mikroyrittäjät kokivat hyvinvointinsa parantuneen tasolle 4,0/5.

Lisätietoja:

Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky – MYTTY (tutkimushankkeen esittely)

Jaa sisältö somessa!