Hanke

Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky – MYTTY

Tavoitteena on mikro- ja yksinyrittäjien työkyvyn sekä yrityksen tuottavuuden parantuminen.
-

Aikataulu

1/2020 - 6/2022

Tavoitteet

Yrittäjän työkyky on yritystoiminnan kivijalka. Yrityksen tuottavuus on yhteydessä sen kilpailukykyyn ja uudistumiseen. Hankkeen tavoitteena on, että mikroyrittäjät pystyvät erilaisissa liiketoiminnan muutostilanteissa johtamaan itseään sekä säilyttämään ja parantamaan työkykyään. Näin yrittäjät jaksavat paremmin kehittää liiketoimintaansa ja mahdollisesti tehdä työtään pitempään. Hankkeessa:

  1. opastetaan yrittäjiä kartoittamaan osaamistarpeet liiketoiminnan kannalta keskeisten muutosten ennakoinnin näkökulmasta,
  2. tuetaan tuottavimman ydintoiminnan tunnistamista ja siihen keskittymistä sekä
  3. tuetaan yrittäjien itsensä johtamisen taitoja työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Aineistot ja menetelmät

MIKROYRITTÄJÄ 2.0

Työterveyslaitos vastaa työkykyosiosta. Arvioimme yrittäjien palautumista Firstbeat-mittauksella, tarjoamme henkilökohtaista tukea yrittäjille ja järjestämme ryhmätapaamisia ja avoimia webinaareja muun muassa mikroyrittäjien työterveyshuollon järjestämisestä sekä elintavoista palautumisen ja työkyvyn tukena.

Hankkeessa hyödynnetään ja levitetään Mars matkalle -suosituksia

Hanke kehittää yrityskehitysorganisaatioille työkaluja jatkaa toimintaa mikroyritysten kanssa myös tulevaisuudessa  sekä toimintamallin tuottavuuden ja työkykytoiminnan kehittämiseksi osaamiskartoituslähtöisesti mikroyrityksissä.

Kysy hankkeesta

Anu Perälä

Anu Perälä

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
anu.perala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3254

Tutkimusryhmä

Hankkeen toteuttavat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE ja Työterveyslaitos. 

Tutkimusryhmä Työterveyslaitoksella:
Kirsi Luokkala (projektipäällikkö)
Jaana Laitinen
Heli Hannonen
Satu Mänttäri
Anu Perälä

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittaa hanketta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.